خرید خانه در کاشمر

بلوار قائم خیابان قائم 11 چهارراه دوم دو خوابه
بلوار قائم خیابان قائم 30 میلان نقابی یک خوابه
خیابان پانزدهم خرداد دو خوابه
نقابی 10 دو خوابه
ظهور ترشیز یک خوابه
سه خوابه
فاز1 دو خوابه
خیابان قائم قائم 27 دو خوابه
خیابان شهید نیازمند نیازمند 22 دو خوابه
خیابان قائم قائم 27 دو خوابه

فروش خانه 90 متری در فاز2 کاشمر

کد آگهی 81842
دو خوابه / طبقه دوم
دو خوابه
سه خوابه
خیابان 17شهریور
خیابان نیلوفرشمالی خیابان نیلوفر شمالی 12 یک خوابه