خرید خانه در کاشمر

خیابان قائم قائم 11 دو خوابه

✅منزل فروشی ویلای قائم ۱۱ کوچه دوم سمت راست متراژ۹۸ متر زیربنا۹۰ متر دوخوابه ام دی اف تمیز شیک ۳ سال ساخت سند ۳ دونگ اوقاف فی ۲۴۰ میلیون

خیابان شهیدباقری باقری 12 یک خوابه

️🏠منزل فروشی ☑️باقری12 ☑️متراژ100 ☑️زیربنا80متر ☑️تک خواب ☑️امتیازات کامل ☑️همکف.حیاط دار ☑️سندملکی وکالتی 💸قیمت:100میلیون

خیابان نسیم یک خوابه

️🏠منزل فروشی ☑️نسیم16 ☑️متراژ125متر ☑️زیربنا100متر ☑️تک خواب ☑️امتیازات کامل ☑️حیاط ماشین رو ☑️زیرزمینی ☑️سندملکی وکالتی 💸قیمت160میلیون

خیابان 17شهریور خیابان 17شهریور 12/1 دو خوابه

☑️منزل فروشی ☑️17شهریور12/1 ☑️متراژ160متر ☑️زیربنا110متر ☑️2خواب ☑️حیاط ماشن رو ☑️زیرزمین ☑️امتیازات کامل ☑️سند:شش دنگ ملکی ☑️تاحاشیه30متر فا...

خیابان قائم خیابان قائم 19 دو خوابه

☑️منزل فروشی ☑️خیابان قائم19 ☑️متراژ160متر ☑️زیربنا160متر ☑️2خواب ☑️امتیازات کامل ☑️پارکینگ. ☑️مغازه هم دارد ☑️سند:ملکی 💰قیمت:250میلیون

خیابان قائم قائم 21 سیدی 11 سرنبش دو خوابه

☑️منزل فروشی ☑️قائم21سیدی11سرنبش ☑️متراژ131متر ☑️زیربنا85متر ☑️18مترتجاری ☑️دو خواب ☑️امتیازات کامل ☑️سندشش دنگ ملکی ☑️حیاط ماشین رو 💸قیمت:27...

خیابان قائم خیابان قائم 32 خیابان ایزدی 10 یک خوابه / طبقه همکف

🏠منزل فروشی ☑️قایم32 ایزدی 10 ☑️متراژ70متر ☑️زیربنا70متر ☑️تک خواب ☑️ماشین رو ☑️امتیازات کامل ☑️همکف ☑️شیک وتمیز ☑️سند 2دنگ وکالتی 💸قیمت فقط...

خیابان شاهد8 دو خوابه

️🏠منزل فروشی ☑️خیابان شاهد8 ☑️متراژ90متر ☑️زیربنا90متر ☑️دوخواب ☑️امتیازات کامل ☑️سندملکی وکالتی 💸قیمت:165میلیون

خیابان قائم خیابان قائم 7 سه خوابه

️🏠منزل فروشی ☑️خیابان قائم7 ☑️متراژ215متر ☑️زیربنا135متر ☑️3خواب ☑️امتیازات کامل ☑️خیلی شیک وتمیز ☑️ام دی اف.طرح کاغذدیواری ☑️سندشش دنگ اوقافی...

خیابان شهیدباقری خیابان باقری بین 14و16 دو خوابه

️🏠منزل فروشی دوطبقه ☑️خیابان باقری بین14و16 ☑️متراژ150متر ☑️زیربنا100مترپایین 110متربالا ☑️دوخواب ☑️امتیازات اب 2واحدی بقیه مشترک ☑️ورودی هاجدا...

خیابان رازی خیابان رازی 5 سه خوابه

️🏠منزل فروشی ☑️خیابان رازی5 ☑️متراژ155 ☑️زیربنا110 ☑️3خواب ☑️امتیازات کامل ☑️ماشین رو ☑️سندشش دنگ بنام 💸قیمت:135میلیون

خیابان نسترن جنوبی یک خوابه

️🏠منزل فروشی ☑️خیابان نسترن جنوبی ☑️متراژ100 ☑️زیربنا80 ☑️تک خواب ☑️امتیازات کامل ☑️خیلی شیک وتمیز ☑️سندملکی قولنامه ای 💸قیمت:160میلیون معاوضه...

خیابان شهیدنیازمند خیابان نیازمند 11 سه خوابه

️🏠منزل فروشی ☑️خیابان نیازمند11 ☑️متراژ180متر ☑️زیربنا160متر ☑️3خواب ☑️امتیازات کامل ☑️خیلی شیک وتمیز ☑️ماشین رو ☑️سندملکی وکالتی 💸قیمت:200می...

خیابان شهیدباقری خیابان باقری 14 دو خوابه

️🏠منزل فروشی دوطبقه ☑️خیابان باقری14 ☑️متراژ180متر ☑️زیربنا هرطبقه95متر ☑️هر واحد 2خواب ☑️امتیازات کامل ☑️ماشین رو ☑️دوکله ☑️سندشش دنگ 💸قیمت...

خیابان سلمان فارسی خیابان سلمان فارسی 19 یک خوابه

️🏠منزل فروشی ☑️سلمان فارسی19 ☑️متراژ70 ☑️زیربنا70متد ☑️تک خواب ☑️امتیازات کامل ☑️دوبلکس ☑️سندواگذاری دراوقاف 💸قیمت:70میلیون