خرید خانه در پونک زنجان

خانه 120 متری در پونک زنجان

آگهی جدید
پونک خیابان عنصری 3 دو خوابه / طبقه دوم

خانه 225 متری در پونک زنجان

آگهی جدید
دو خوابه

خانه 144 متری در پونک زنجان

2 ماه قبل
سه خوابه / طبقه اول

خانه 300 متری در پونک زنجان

2 ماه قبل
سه خوابه

خانه 250 متری در پونک زنجان

4 ماه قبل
شش خوابه

ساختمان سه طبقه هر واحد ١۶٠ متر یک طبقه پیلوت یک طبقه تجهیزات کامل در پونک با کد 1005