خرید خانه در وکیل آباد مشهد

فروش ویلایی ۲۰۰ متری مشهد - وکیل آباد۶۷-دادگر۱۷ کد ملک : ۱۹۷۴۶۵ مبلغ فروش : ۶ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۱۵۹ متری مشهد - وکیل آباد۶۹ کد ملک : ۱۹۶۸۲۱ مبلغ فروش : ۷/۵ میلیارد تومان

حاشیه وکیل آباد

اکازیون واقعی هفته 250متر حاشیه وکیل آباد، قبل از هاشمیه، عرض10/ تراکم متوسط قیمت 10.600 توجه کنید این قیمت از الان بمدت 72 ساعت پابرجاست

فروش ویلایی ۵۰۰ متری مشهد - بین وکیل آباد۱۰و۱۲ کد ملک : ۱۹۲۸۵۸ مبلغ فروش : ۲۵ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۲۵۰ متری مشهد - بین وکیل آباد۲۶و۲۸ کد ملک : ۱۹۲۲۲۶

فروش ویلایی ۲۵۰ متری مشهد - بین وکیل آباد۲۶و۲۸ کد ملک : ۱۹۲۲۲۶ مبلغ فروش : ۲۲ میلیون تومان

فروش ویلایی ۲۷۰ متری مشهد - وکیل آباد۶۱-غدیر۲۰ کد ملک : ۱۹۲۰۵۳

پنج خوابه

فروش خانه ویلایی 240 متری مشهد، بلوار وکیل آباد، فارقالتحصیلان4 قیمت: 7٫300 میلیارد تومان متری: 30٫420 میلیون تومان کد ملک: 1117049

255 متر ویلایی حاشیه وکیل آباد

فروش ویلایی ۳۰۰ متری مشهد - وکیل آبادی۵۶ کد ملک : ۱۸۷۱۹۰ مبلغ فروش : ۱۷ میلیارد تومان

فروش خانه ویلایی 510 متری مشهد، بلوار وکیل آباد، بین هنرستان و هاشمیه قیمت: 70 میلیارد تومان متری: 137٫250 میلیون تومان کد ملک: 1078746

فروش خانه ویلایی 510 متری مشهد، بلوار وکیل آباد، بین هنرستان و هاشمیه قیمت: 70 میلیارد تومان متری: 137٫250 میلیون تومان کد ملک: 1078746

فروش ویلایی ۵۰۰ متری مشهد - بین وکیل آباد۱۰و۱۲ کد ملک : ۱۸۶۴۰۸

فروش ویلایی ۳۳۰ متری مشهد - وکیل آباد۶۸- پلیس۱ کد ملک : ۱۸۶۳۴۰ مبلغ فروش : ۸/۸ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۲۴۰ متری مشهد - وکیل اباد ۵۹ شریف ۱۱ کد ملک : ۱۸۴۲۱۱