خرید خانه در ورامین

فروش خانه 430 متری در یوسف رضا ورامین

کد آگهی 31616
دو خوابه
دو خوابه / طبقه همکف
یک خوابه
یک خوابه / طبقه دوم
یک خوابه / طبقه سوم
یک خوابه / طبقه دوم

فروش خانه 400 متری در پوئینک ورامین

کد آگهی 31604
سه خوابه / طبقه اول

فروش خانه 200 متری در پوئینک ورامین

کد آگهی 31603

فروش خانه 133 متری در روغنکشی ورامین

کد آگهی 31598
یک خوابه
1

فروش خانه 140 متری در امر آباد ورامین

کد آگهی 31595
یک خوابه