خرید خانه در همدان

خانه 85 متری در هنرستان همدان

کد آگهی 62924
هنرستان
اعتمادیه
بلوار مدنی
خواجه رشید , 4 راه خواجه رشید
شهید زمانی طبقه اول

خانه 120 متری در خیابان شهدا همدان

کد آگهی 62905
خیابان شهدا
جانبازان
جولان
باغ ایرانی , جانبازان
بلواردانشگاه