خرید خانه در همدان

خیابان جعفرطیار

🏡کد:732 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:جعفرطیار 🔵متراژ:194 🔵زیربنا: 🔵متری:4میلیون و 300هزار 🔵قیمت کل:850میلیون 🔵چندطبقه:2 🔵چند واحد: 🔵سال ساخت: 🔵امکان...

🏡کد:733 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:جانبازان 🔵متراژ:81 🔵زیربنا: 🔵متری:5میلیون و300هزار 🔵قیمت کل:430میلیون 🔵چندطبقه:2 🔵چند واحد: 🔵سال ساخت:92 🔵امکان...

🏡کد:738 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:جانبازان 🔵متراژ:175 🔵زیربنا: 🔵متری:6میلیون 🔵قیمت کل:1میلیارد و40میلیون 🔵چندطبقه:1 🔵چند واحد:1 🔵سال ساخت:70 🔵امک...

فروش: ویلایی 🔘کد: 1513 📌منطقه: میرزاده عشقی 📏متراژ: 130 💰قیمت کل: 1میلیارد 550میلیون تومان 💵قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان 📦امکانات: غیرقاب...

🏡کد:1221 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:سعیدیه 🔵متراژ:120 🔵زیربنا: 🔵متری:10میلیون و800هزار 🔵قیمت کل:1میلیاردو300میلیون 🔵چندطبقه:2 🔵امکانات:فول معمولی 🔵...

🏡کد:1224 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:باغ ایرانی 🔵متراژ:160 🔵زیربنا:160 🔵متری:7 🔵قیمت کل:1میلیاردو106 میلیون 🔵چندطبقه: 🔵چند واحد: 🔵سال ساخت: 🔵امکانا...

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد: 4203 📌منطقه: شهرک بهشتی 📏متراژ: 87 💰قیمت کل: 319 میلیون و 800 تومان 💵قیمت هر متر: 3میلیون و900هزار ت...

فروش: ویلایی 🔘کد: 1513 📌منطقه: میرزاده عشقی 📏متراژ: 130 💰قیمت کل: 1میلیارد و 550 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان 📦امکانات: 2طبقه...

دو خوابه

فروش: ویلایی 🔘کد: 1514 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 300 💰قیمت کل: 2میلیارد و 100میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7میلیون تومان 📦امکانات: 1/5طبقه، 2 خواب،...

🏡کد:1217 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:شهرک مدرس 🔵متراژ:240 🔵زیربنا: 🔵متری:12میلیون 🔵قیمت کل:2میلیارد و 850میلیون 🔵چندطبقه:1ونیم 🔵چند واحد:2 🔵سال ساخت...

🏡کد:1223 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:جانبازان 🔵متراژ:242 🔵زیربنا: 🔵متری:6میلیون600هزار 🔵قیمت کل:152میلیون و400هزار 🔵امکانات:جنوبی سرنبش دوبر 🔵توضیحات...

🏡کد:1211 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:جوادیه 🔵متراژ:160 🔵زیربنا:120 🔵متری:7میلیون و 500 🔵قیمت کل:1میلیارد و 200 🔵چندطبقه:2 🔵امکانات:نیاز به بازسازی دا...

🏡کد:1221 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:سعیدیه 🔵متراژ:120 🔵زیربنا: 🔵متری:10میلیون و800هزار 🔵قیمت کل:1میلیاردو300میلیون 🔵چندطبقه:2 🔵امکانات:فول معمولی 🔵...

فروش خانه 150 متری در شورین همدان

آگهی جدید

🏡کد:1222 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:روستای شورین 🔵متراژ:150 🔵زیربنا: 🔵متری:500هزار 🔵قیمت کل:75میلیون 🔵امکانات:این زمین جهت ساخت و ساز عالی و به قیمت...

پاسداران

🏡کد:735 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:پاسداران 🔵متراژ:115 🔵زیربنا: 🔵متری:6میلیون 🔵قیمت کل:700میلیون 🔵چندطبقه:2 🔵چند واحد: 🔵سال ساخت:65 🔵امکانات:فول م...