خرید خانه در نیشابور

خانه 300 متری در سینا نیشابور

آگهی جدید

🔑(( فایل شماره 192 ))🔑 🌹خانه مسکونی خیابان سینا - سینای 14 🌹کل زمین 300 متر عرض 10 متر کل زیربنا 300 متر در دو طبقه هر طبقه...

🔑(( فایل شماره 191 ))🔑 🌹خانه مسکونی خیابان باغچه بان - باغچه بان 17 🌹کل زمین 225 متر عرض 10 متر زیربنا 125 متر دو خوابه کابی...

خانه 300 متری در خیابان خیام نیشابور

آگهی جدید

🔑(( فایل شماره 197 ))🔑 🌹خانه مسکونی خیابان خیام - خیام 7 ( سحر 6 ) 🌹کل زمین 300 متر عرض 10 متر کل زیربنا 270 متر در دو طبقه...

خانه 230 متری در خیابان پویش نیشابور

آگهی جدید

🔑(( فایل شماره 189 ))🔑 🌹اپارتمان مسکونی خیابان پویش - پویش 5 150 متر سه خوابه 🌹کابینت ام دی اف کف سرامیک سیستم ابگرمکن امتی...

🔑(( فایل شماره 159 ))🔑 🌹خانه مسکونی با عکس خیابان باغچه بان - باغچه بان 16 🌹کل زمین 202 متر عرض 10 متر زیربنا 250 متر در دو طبقه...

خانه 250 متری در شهرک نور نیشابور

آگهی جدید

🔑(( فایل شماره 168 ))🔑 مسکونی مجزا شهرک نور - نور 28 164 متر سه خوابه 🌹کابینت گلاسه ترک کف سرامیک سیستم پکیج و رادیاتور ام...

خانه 225 متری در شهرک جانبازان نیشابور

آگهی جدید
امید

🔑(( فایل شماره 164 ))🔑 🌹خانه مسکونی شهرک امید - امید 4 🌹کل زمین 225 متر عرض 10 متر زیربنا 180 متر در دو طبقه طبقه همکف 50 متر...

🔑(( فایل شماره 148 ))🔑 مسکونی خیابان باغچه بان 18 142 متر دو خوابه 🌹کابینت فلزی کف سرامیک سیستم ابگرمکن ایفون تصویری امتیازات مجزا ورودی...

🔑(( فایل شماره 146 ))🔑 🌹اپارتمان مسکونی خیابان بزرگمهر شمالی 6 103 متر دو خوابه 🌹کابینت ام دی اف کف سرامیک سیستم ابگرمکن ایف...

خانه 250 متری در خیابان خیام نیشابور

آگهی جدید

🔑(( فایل شماره 139 ))🔑 🌹خانه مسکونی خیابان خیام - خیام 22 🌹کل زمین 250 متر عرض 10 متر کل زیربنا 150 متر دو خوابه +50 متر زیرز...

خانه 250 متری در شهرک ولیعصر نیشابور

آگهی جدید

🔑(( فایل شماره 138 ))🔑 🌹خانه مسکونی بلوار ولی عصر - ولی عصر 1 🌹کل زمین 250 متر عرض 12 متر کل زیربنا 200 متر در دو طبقه طبقه ه...

خانه 500 متری در خیابان فرحبخش نیشابور

آگهی جدید

🌹خانه مسکونی خیابان فرحبخش غربی - خ گاز 🌹کل زمین 500 متر عرض 17 متر کل زیربنا 350 متر در دو طبقه طبقه همکف 110 متر یکخوابه طبقه اول...

خانه 202 متری در شهرک نور نیشابور

آگهی جدید

🔑(( فایل شماره 130 ))🔑 🌹اپارتمان مسکونی یکجا و نوساز شهرک نور - نور 40 🌹کل زمین 202 متر عرض 10 متر کل زیربنا 370 متر در سه ط...

خانه 200 متری در شهرک نور نیشابور

آگهی جدید

🔑(( فایل شماره 132 ))🔑 🌹اپارتمان مسکونی یکجا شهرک نور - نور 38 🌹کل زمین 200 متر عرض 10 متر کل زیربنا 410 متر در سه طبقه طبقه ه...

خانه 250 متری در شهرک نور نیشابور

آگهی جدید

🔑(( فایل شماره 131 ))🔑 🌹اپارتمان مسکونی یکجا شهرک نور - نور 6 🌹کل زمین 250 متر عرض 10 متر کل زیربنا 370 متر در سه طبقه طبقه هم...