خرید خانه در نیشابور

خیابان پویش -پویش 10 سه خوابه / طبقه اول

اپارتمان مسکونی مجزا خیابان پویش -پویش 10 150 متر سه خوابه 🌹کابینت ام دی اف کف سرامیک سیستم ابگرمکن امتیازات مجزا ورودی کلا مجزا...

حاشیه بلوار بزرگ فضل دو خوابه

خانه مسکونی حاشیه بلوار بزرگ فضل 🌹کل زمین 301 متر عرض 10 متر زیربنا 150 متر دو خوابه + 20 متر مغازه تجاری دارد کابینت فلزی کف موکت سی...

احسان دو خوابه

خانه مسکونی شیک با عکس یا معاوضه خیابان احسان - احسان 4 کل زمین ملک 225 متر عرض 10 متر زیربنا 140 متر دو خوابه کابینت تمام ام دی اف کف پارکت...

امید , امید 2 دو خوابه

خانه مسکونی خیابان امید - امید 2 کل زمین ملک 185 متر عرض 10 متر زیربنا 130 متر دو خوابه کابینت گلاسه ترک کف سرامیک سیستم ابگرمکن...

نور 20 یک خوابه / طبقه همکف

خانه مسکونی خیابان نور - نور 20 کل زمین ملک 237 متر عرض 9/5 متر زیربنا 230 متر در دو طبقه طبقه همکف 100 متر یکخوابه طبقه اول 130 متر دو...

بلوار آموزگار

خانه مسکونی حاشیه بلوار اموزگار... کل زمین ملک 220 متر عرض 10 متر زیربنا 400 متر در دو طبقه 23 متر مغازه تجاری فعال دارد طبقه اول 200 متر د...

پویش , پویش 10 سه خوابه / طبقه اول

آپارتمان مسکونی مجزا خیابان پویش - پویش 10 150 متر سه خوابه کابینت ام دی اف کف سرامیک سیستم ابگرمکن آیفون تصویری تراس بزرگ دارد تماما کاغ...

باغچه بان دو خوابه

خانه مسکونی خیابان باغچه بان - باغچه بان 9 کل زمین ملک 225 متر عرض 10 متر زیربنا 140 متر دو خوابه کابینت فلزی طرح ام دی اف کف سرامیک سیستم اب...

معلم , معلم 11 دو خوابه

خانه مسکونی بلوار معلم - معلم 11 کل زمین ملک 320 متر عرض 12 متر زیربنا 320 متر در دو طبقه طبقه اول 150 متر دو خوابه طبقه دوم 170 متر سه خوابه کا...

معلم , معلم 8

خانه مسکونی بلوار معلم - معلم 8 کل زمین ملک 320 متر عرض 12 متر زیربنا 240 متر در دو طبقه طبقه همکف 80 متر طبقه اول 170 متر سه خوابه 20 متر مغاز...

بلوار معلم , معلم 5 دو خوابه / طبقه همکف

بلوار معلم - معلم 5 کل زمین ملک 320 متر عرض 12 متر زیربنا 320 متر در دو طبقه طبقه همکف 150 متر دو خوابه طبقه اول 170 متر سه خوابه کابینت ام دی اف...

خیام دو خوابه

خانه مسکونی خیابان خیام - خیام 14 کل زمین ملک 294 متر عرض 12 متر زیربنا 150 متر دو خوابه کابینت فلزی کف موکت سیستم ابگرمکن امتیازات کامل ایف...

خیام , خیام 20 دو خوابه

خانه مسکونی خیابان خیام - خیام 20 کل زمین ملک 250 متر عرض 10 متر زیربنا طبقه 150 متر دو خوابه کابینت فلزی کف موکت سیستم ابگرمکن امتیازات کامل...

خانه مسکونی خیابان نور - نور 18 کل زمین ملک 250 متر عرض 10 متر زیربنا 410 متر در سه طبقه طبقه همکف 100 متر دو خوابه طبقه اول و دوم 150...

دو خوابه

خانه مسکونی خیابان کوشش - کوشش 4 کل زمین ملک 220 متر عرض 10 متر زیربنا 200 متر در دو طبقه هر طبقه 100 متر دو خوابه کابینت فلزی و ام دی...