خرید خانه در نیشابور

دو خوابه

فروش خانه 250 متری در خیابان نور نیشابور

کد آگهی 80591
سه خوابه / طبقه همکف
دو خوابه
محدوده نور29 دو خوابه

فروش خانه 250 متری در میدان معلم نیشابور

کد آگهی 80553
محدوده بلوار معلم،معلم 18 یا بهار 11 دو خوابه

فروش خانه 225 متری در خیابان نور نیشابور

کد آگهی 62346
محدوده نور33 سه خوابه / طبقه همکف
8

فروش خانه 160 متری در خیابان نور نیشابور

کد آگهی 62343
محدوده نور11 سه خوابه / طبقه اول
احسان22 سه خوابه
شهرک بهداری،خیابان سینای8 دو خوابه