خرید خانه در نیشابور

خانه 100 متری در مرتضی آباد نیشابور

2 هفته قبل
خیابان 22بهمن شرقی 10 کوچه نیلوفر/ نیلوفر 4 یک خوابه / طبقه همکف

معاوضه هم می گردد

🔑(( فایل شماره 265 ))🔑 🌹خانه مسکونی بلوار ولی عصر - ولی عصر 12 🌹کل زمین 300 متر عرض 10 متر کل زیربنا 250 متر در دو طبقه د...

🔑(( فایل شماره 263 ))🔑 🌹خانه مسکونی دو نبش بلوار دانشگاه - دانشگاه 7 🌹کل زمین 150متر دو نبش کل زیربنا 130 متر در یک طبقه ک...

🔑(( فایل شماره 255 ))🔑 🌹خانه مسکونی یا معاوضه خیابان باغچه بان - باغچه بان 16 🌹کل زمین 202 متر عرض 10 متر کل زیربنا 240 مت...

خانه 230 متری در خیابان نور نیشابور

6 ماه قبل

🔑(( فایل شماره 248 ))🔑 🌹خانه مسکونی خیابان نور - نور 8 🌹کل زمین 230 متر عرض 10 متر کل زیربنا 260 متر در دو طبقه طبقه همک...

باغچه بان دو خوابه / طبقه همکف

🔑(( فایل شماره 247 ))🔑 🌹مسکونی مجزا خیابان باغچه بان - باغچه بان 11 108 متر دو خوابه 🌹کابینت ام دی اف کف سرامیک سیستم پکیج...

دو خوابه

🔑(( فایل شماره 242 ))🔑 🌹خانه مسکونی بلوار دانشگاه - دانشگاه 11 🌹کل زمین 150 متر عرض 10 متر کل زیربنا 180 متر در دو طبقه هر طب...

خانه 350 متری در خیابان بهار نیشابور

6 ماه قبل

🔑(( فایل شماره 237 ))🔑 🌹خانه مسکونی خیابان بهار - بهار 6 🌹کل زمین 350 متر عرض 12 متر کل زیربنا 300 متر در دو طبقه هرطبقه 150...

خانه 260 متری در خیابان نور نیشابور

6 ماه قبل

🔑(( فایل شماره 236 ))🔑 🌹خانه مسکونی با مغازه حاشیه خیابان نور 🌹کل زمین 260 متر دو نبش کل زیربنا 250 متر در دو طبقه کل تجار...

خانه 150 متری در بلوار فضل نیشابور

6 ماه قبل
دو خوابه

🔑(( فایل شماره 225 ))🔑 🌹خانه مسکونی با مغازه حاشیه بلوار بزرگ فضل 🌹کل زمین 150متر عرض 10 متر کل زیربنا 90 متر دو خوابه کل...

خانه 150 متری در خیابان پویش نیشابور

6 ماه قبل
سه خوابه / طبقه اول

🔑(( فایل شماره 224 ))🔑 مسکونی خیابان پویش - پویش 5 150 متر سه خوابه 🌹کابینت ام دی اف کف سرامیک سیستم ابگرمکن امتیازات مجزا ورودی مشترک درب...

دو خوابه / طبقه همکف

(( فایل شماره 223 ))🔑 مسکونی مجزا خیابان بزرگمهر جنوبی 16 123 متر دو خوابه 🌹کابینت ام دی اف کف سرامیک سیستم ابگرمکن امتیازات مجزا ورودی کلا...

دو خوابه / طبقه همکف

🔑(( فایل شماره 221 ))🔑 🌹مسکونی شیک خیابان باغچه بان 15 120 متر دو خوابه 🌹کابینت گلاسه ترک کف سرامیک سیستم ابگرمکن امتیازات مجزا ورودی کلا م...

خانه 220 متری در شهرک بهداری نیشابور

6 ماه قبل
بلوار آموزگار

🔑(( فایل شماره 227 ))🔑 🌹خانه مسکونی حاشیه بلوار بزرگ اموزگار 🌹کل زمین 220 متر دو کله کل زیربنا 400 متر در دو طبقه طبقه ا...

🔑(( فایل شماره 226 ))🔑 🌹خانه مسکونی حاشیه میدان احسان 🌹کل زمین 225 متر عرض 10 متر کل زیربنا 260 متر در دو طبقه طبقه اول...