خرید خانه در نیشابور

فروش خانه 225 متری در خیابان نور نیشابور

کد آگهی 62346
محدوده نور33 سه خوابه / طبقه همکف
8

فروش خانه 160 متری در خیابان نور نیشابور

کد آگهی 62343
محدوده نور11 سه خوابه / طبقه اول
احسان22 سه خوابه
شهرک بهداری،خیابان سینای8 دو خوابه
دانشگاه13 دو خوابه
خیام22 سه خوابه

فروش خانه 150 متری در میدان بعثت نیشابور

کد آگهی 61761
بلوار بعثت پنج خوابه
بلوار فضل

فروش خانه 150 متری در شهرک قدس نیشابور

کد آگهی 57433
محدوده حاشیه بلوار دانشگاه سه خوابه
خیابان بهار11 دو خوابه