خرید خانه در میان آباد اسلام شهر

فروش خانه 70 متری در میان آباد اسلام شهر

1 سال قبل
خیابان رسول اکرم

طبقه دوم دارای تیر آهن بصورت کامل است رهن هم داده دمیشود قیمت رهن 25 میلیون

فروش خانه 72 متری در میان آباد اسلام شهر

1 سال قبل
خیابان رسول اکرم

تیرآهن های طبقه دوم هم کامل خورده شده