خرید خانه در مشهد

1
صارمی 3 چهار خوابه
دو خوابه / طبقه دوم
2
ایرج میرزا خیابان سروش
خیابان پیروزی 16 خیابان حق شناس 2
بلوار پیروزی خیابان پیروزی 20
بلوار صیادشیرازی خیابان صیاد شیرازی 50 دو خوابه

فروش خانه 75 متری در مشهد مشهد

کد آگهی 67878
دو خوابه
بلوار صیادشیرازی خیابان صیاد شیرازی 50 دو خوابه