خرید خانه در مشهد

فروش خانه 85 متری در شاهد مشهد

کد آگهی 89895
بلوار شاهد , شاهد 4 دو خوابه / طبقه دوم
بلوار شریعتی خیابان شریعتی 58 دو خوابه / طبقه دوم
بلوار شریعتی خیابان شریعتی 39 دو خوابه
اواسط کوثرشمالی طبقه اول
کوثرشمالی26 دو خوابه
دو خوابه
بلوار شریعتی خیابان شریعتی 53 دو خوابه / طبقه دوم
هفت تیر21

فروش خانه 110 متری در مشهد مشهد

کد آگهی 82723
خیابان 45 متری دو خوابه
کوثرشمالی37 دو خوابه
هاشمیه16.فرشته سه خوابه

فروش خانه 140 متری در مشهد مشهد

کد آگهی 82529
هفت تیر14 طبقه اول
هاشمیه41 دو خوابه / طبقه اول