خرید خانه در مشهد

4
رضاشهر , رضاشهر خیابان دهخدا 4
بلوار شهید فکوری , فکوری23
میدان امام حسن , بلوار شاهد خیابان شاهد 6 طبقه دوم
3
میدان مادر , بلوار شاهد خیابان شاهد2 طبقه دوم
4
شهرک غرب , 4 راه مخابرات خیابان شریعتی 11 استادیوسفی 29
3

خانه 250 متری در شهرک پست مشهد

کد آگهی 62051
شهرک پست , چهارراه ورزش
شهرک پست , بلوار دکتر حسابی شمالی خیابان حسابی شمالی 31

خانه 75 متری در شهرک پست مشهد

کد آگهی 62049
شهرک پست , دکتر حسابی شمالی خیابان حسابی شمالی 34 طبقه اول
9
هاشمیه , بلوار هاشمیه خیابان هاشمیه 81 کوهسار
10

خانه 75 متری در قاسم آباد مشهد

کد آگهی 62028
قاسم آباد , بلوارشهید رفیعی طبقه دوم