خرید خانه در مرند

کوی شقایق - کوچه خرداد 4 یک خوابه

مرند - خانه و حیاط شمالی تک خواب به متراژ 92 متر مربع (فروش) دارای 1 اتاق که از حیاط به اتاق راه دارد وحیاط کاشی وداری 2 توالت یکی در حیاط ودیگری در...

کوی شقایق - کوچه خرداد 4 یک خوابه

مرند - خانه و حیاط شمالی تک خواب به متراژ 92 متر مربع (فروش) مالک هستم دارای 1 اتاق که از حیاط به اتاق راه دارد و حیاط کاشی و دارای 2 توالت یکی در حی...