خرید خانه در قم

چهار خوابه
دو خوابه
سه خوابه / طبقه دوم
پنج خوابه
دو خوابه
زنبیل آباد بر اصلی مهدیه پنج خوابه
زنبیل آباد،کوچه ۲۱،پلاک ۳۹ سه خوابه
دو خوابه
زنبیل آباد کوچه36 چهار خوابه
محدوده کوچه26 شش خوابه
زنبیل آباد کوچه10 سه خوابه
کوچه37
خیابان معلم شرقی ک3 دو خوابه