خرید خانه در صومعه سرا

خانه 1500 متری در گوراب زرمیخ صومعه سرا

آگهی جدید

۸۰مترمربع یکباب منزل مسکونی ۲۰ساله وتازه تعمیر به انضمام ۱۵۰۰مترمربع زمین وخانه محوطه دارای موقعیت بسیار مناسب ودارای منظره وچشم اندازهای...

خانه 450 متری در گوراب زرمیخ صومعه سرا

آگهی جدید

کد۴۲۶ ۱۴۰متر یکباب منزل مسکونی باهمه امکانات وامتیازات آجر ساز به انضمام ۴۵۰مترزمین درمجموع متری ۲میلیون و۵۰۰هزار تومان

خانه 500 متری در میان بر صومعه سرا

آگهی جدید

کد۴۲۹ ۷۵متر یکباب منزل مسکونی بدون سقف و۵۰۰مترزمین واقع درروستای میانبر باامکانات متری ۱میلیون و۵۰۰هزار تومان

خانه 500 متری در گوراب زرمیخ صومعه سرا

آگهی جدید

کد۴۲۴ یکباب منزل مسکونی فاقدسقف به انضمام ۵۰۰مترزمین درمنطقه زیبا نزدیک کوهستان وجنگل باهمه امکانات وامتیازات ۸۰۰میلیون تومان

خانه 1200 متری در گوراب زرمیخ صومعه سرا

آگهی جدید

کد۴۲۳ ۱۲۰متربنای نیمه کاره به انضمام ۱۲۰۰مترزمین با همه امتیازات درمحیطی کاملا مسکونی وباهمسایه های خوب به قیمت ۱میلیاردو۳۰۰میلیون تومان

خانه 300 متری در گوراب زرمیخ صومعه سرا

آگهی جدید

کد۴۲۲ ۱۰۰متر یکباب منزل مسکونی نوساز به انضمام ۳۰۰مترزمین با همه امتیازات وامکانات واقع درروستای سرسبز زیبا وکوهستانی سیاهکوه به قیمت...

خانه 300 متری در گوراب زرمیخ صومعه سرا

آگهی جدید

کد۴۲۱ ۸۰متر یکباب منزل مسکونی و۳۰۰مترحیاط باهمه امکانات وامتیازات ۱۵سال ساخت به قیمت ۱میلیاردو۳۰۰میلیون تومان

خانه 950 متری در ولد صومعه سرا

آگهی جدید

کد۴۰۹ یکباب منزل مسکونی بازیربنای ۸۰متر مربع و۹۵۰مترزمین وخانه محوطه واقع درروستای ولد به مبلغ ۲میلیارد و۵۰۰میلیون تومان

خانه 430 متری در صومعه سرا صومعه سرا

آگهی جدید

کد۴۰۶ یکباب منزل مسکونی با۴۳۰مترزمین ده سال ساخت بانمای سنگ دیوارکشی شده بانمای سنگ درحومه ماسال زیبا

خانه 600 متری در صومعه سرا صومعه سرا

2 ماه قبل

کد۳۸۷ ۸۰متربنا سه سال ساخت و۶۰۰مترزمین درجایی دنج وآرام و ساکت دارای چشم انداز های بکر طبیعی وابدی

خانه 1730 متری در صومعه سرا صومعه سرا

2 ماه قبل

کد۳۸۹ یکباب منزل مسکونی قدیمی به انضمام ۱۷۳۰مترمربع زمین براصلی دارای سندتکبرگ سوای حریم خیابان وجاده ۱۴۸۰متر باکاربری مسکونی درمحیطی دنج وآر...

خانه 500 متری در صومعه سرا صومعه سرا

2 ماه قبل

کد۳۸۲ ۵۰۰متر زمین مسکونی محصور دارای سندتکبرگ دارای جواز ساخت متری ۹۰۹هزار تومان

خانه 200 متری در گوراب زرمیخ صومعه سرا

2 ماه قبل

کد۳۷۸ ۷۶متر یکباب ویلا دارای ۲۰۰مترحیاط نیمه کاره واقع در گوراب زرمیخ

خانه 600 متری در گوراب زرمیخ صومعه سرا

2 ماه قبل

کد۳۷۲ ۶۰۰مترزمین دارای جوازمسکونی ۲۵۰متری دردوطبقه متری ۸۰۰هزار تومان

خانه 1100 متری در کمامردخ صومعه سرا

4 ماه قبل

کد۳۴۷ ۱۱۰متر یکباب منزل مسکونی به انضمام ۱۱۰۰متر حیاط دارای دو سالن مجزا دارای نسق دارای همه امتیازات وامکانات به مبلغ ۹۵۰میلیون تومان کم...