خرید خانه در شیراز

1

خانه 800 متری در ستارخان شیراز

کد آگهی 39049
ستارخان
1

خانه 100 متری در قصردشت شیراز

کد آگهی 39042
قصردشت , کوچه 56
نیایش , خیابان نیایش طبقه دوم
شهرک رضوان , خیابان فرزانگان طبقه اول
پل معالی آباد , بلوار معالی آباد طبقه چهارم
میدان غدیر , خیابان جهاد سازندگی
دینکان , محوطه تاچارا
کوی یاس , بلوار قدوسی غربی