خرید خانه در سبزوار

بلوار امیرکبیر خیابان امیرکبیر5 دو خوابه
خیابان بهاران 12 دو خوابه
بلوار اسدآبادی خیابان اسدآبادی 21 سه خوابه
بلوار راهنمایی خیابان راهنمایی 10 یک خوابه
خیابان مدرس 28 دو خوابه
بلوار حکمت خیابان حکمت 41 دو خوابه
بلوار هویزه خیابان هویزه 38 دو خوابه
بلوار امیرکبیر خیابان امیرکبیر48 دو خوابه
خیابان سمیه 12 دو خوابه
بلوار شهدای هویزه ضمن خدمت یک خوابه / طبقه همکف
چهار خوابه / طبقه همکف
بلوارطالقانی پشت نیروگاه دو خوابه
بلوار شهیدباهنر خیابان چهل متری دوم جهاد 5 دو خوابه
گلزار یک خوابه / طبقه همکف

فروش خانه 200 متری در توحیدشهر سبزوار

کد آگهی 93069
سه خوابه / طبقه همکف