خرید خانه در روانسر

خانه ۱۰۰ متری شهرک ویس القرن روانسر.بدوخ خرج .کاملا بازسازی شده.داری بیعنامه.کوچه ۱۲ متری