خرید خانه در خلخال

طبقه دوم

✔️فروش ویلایی دوطبقه 🔍محدوده آزادگان ⬅️کل عرصه ۲۴۵مترمربع ⬅️۲طبقه ⬅️فروش هر دو طبقه ⬅️هر طبقه یک واحد ⬅️هرطبقه به متراژ۱۳۵مترمربع ⬅️توضیح...

خانه 196 متری در شهرک دانش خلخال

آگهی جدید

✔️فروش ویلایی دوطبقه 🔍محدوده شهرک دانش ⬅️کل عرصه ۱۹۶مترمربع ⬅️۲طبقه ⬅️فروش هر دو طبقه ⬅️هر طبقه یک واحد ⬅️طبقه بالا به متراژ۱۰۵مترمربع...

خانه 138 متری در خوجین خلخال

آگهی جدید

✔️ فروش ویلایی 🔍محدوده ابتدای جاده قدیم خوجین ⬅️دو طبقه ⬅️فروش هردو طبقه ⬅️عرصه به متراژ۱۳۸ متر ⬅️به متراژ ۸۵مترمربع زیربنا ⬅️طبقه همکف:۷۰ م...

سه خوابه / طبقه اول

✔️فروش ویلایی دوطبقه 🔍محدوده شهرک آزادگان ⬅️فروش طبقه اول ⬅️عرصه به متراژ۲۲۱مترمربع ⬅️اعیان به متراژ۱۳۵متر ⬅️کوچه۸متری ⬅️زمین در ابعاد ۱۷×...

شباهنگ دو خوابه

✔️فروش ویلایی 🔍محدوده میدان شباهنگ ⬅️عرصه به متراژ۳۰۰مترمربع ⬅️کوچه ۸متری ⬅️دارای امکانات:👇 (دارای حیاط بزرگ ) ⬅️دو خواب ⬅️هر دو خواب...

✔️فروش ویلایی 🔍محدوده شهرک آزادگان ⬅️عرصه به متراژ۲۲۱مترمربع ⬅️اعیان به متراژ۱۳۵متر ⬅️کوچه۱۰متری ⬅️زمین در ابعاد ۱۷×۱۳ ⬅️دارای امکانات:...

✳️فروش ویلایی فوق العاده مستحکم 🔍محدوده شهرک آزادگان ⬅️عرصه به متراژ۱۸۰مترمربع ⬅️اعیان به متراژ۲۰۰متر ⬅️کوچه۱۰متری ⬅️دوطبقه وتازه ساخت ⬅...

دو خوابه

✳️فروش ویلایی 🔍محدوده مسجد امام رضا(ع) ⬅️عرصه به متراژ۱۹۰مترمربع ⬅️اعیان به متراژ۱۰۰متر ⬅️کوچه۱۰متری ⬅️دو خواب ⬅️دارای امکانات:👇 (از دوطرف...

دو خوابه

✔️فروش ویلایی لوکس وقابل سکونت 🔍محدوده ولیعصرکوچه قائم۲ ⬅️تک طبقه ⬅️به متراژ عرصه ۲۱۰مترمربع ⬅️اعیان۱۳۰مترمربع ⬅️دارای درختان میوه وبارده ⬅...

یک خوابه

✳️فروش ویلایی 🔍محدوده شهرک صنعتی ⬅️عرصه به متراژ۱۴۰مترمربع ⬅️اعیان به متراژ۷۵متر ⬅️کوچه۱۰متری ⬅️تک خواب ⬅️دارای امکانات:👇 (فروش به صورت خا...

✳️فروش ویلایی 🔍محدوده ولیعصر ⬅️عرصه به متراژ۲۱۰مترمربع ⬅️اعیان به متراژ۱۲۰متر ⬅️کوچه۱۰متری ⬅️دارای امکانات: (گرمایش بخاری /کمد و کابینت دا...

طبقه اول

✳️فروش ویلایی 🔍محدوده شهرک بهشتی ⬅️عرصه به متراژ۲۰۰متر ⬅️اعیان به متراژ۱۱۰متر ⬅️کوچه ۱۰متری ⬅️دو طبقه /فروش طبقه اول ⬅️دارای امکانات: (گرم...

✳️فروش ویلایی 🔍محدوده اداره ارشاد ⬅️عرصه به متراژ۲۱۸متر ⬅️کوچه ۱۰متری ⬅️بازسازی شده ⬅️در حال استفاده ⬅️دارای امکانات: (گرمایش پکیج /کمد و...

✳️فروش ویلایی 🔍محدوده شهرک آزادگان ⬅️عرصه به متراژ۲۶۰متر ⬅️ بر۲۰متر ⬅️کوچه ۱۰متری ⬅️بازسازی شده ⬅️دارای امکانات: (گرمایش پکیج /کمد و کابی...

✳️فروش ویلایی 🔍محدوده شهرک جانبازان ⬅️عرصه به متراژ۲۱۸متر ⬅️کوچه ۱۰متری ⬅️بازسازی شده ⬅️در حال استفاده ⬅️دارای امکانات: (گرمایش پکیج /کمد...