خرید خانه در تهران

فروش خانه 120 متری در منطقه 8 تهران

کد آگهی 71752
خیابان برادران صادقی خیابان مهرگان دو خوابه
5

فروش خانه 70 متری در کالاد تهران

کد آگهی 71739
خیابان چهل ونهم دو خوابه / طبقه اول

فروش خانه 92 متری در دردشت تهران

کد آگهی 71730
خیابان ابراهیمی دو خوابه / طبقه اول
میدان 63 دو خوابه / طبقه دوم

فروش خانه 102 متری در منطقه 8 تهران

کد آگهی 71656
خیابان مهرگان خیابان برادران صادقی دو خوابه / طبقه دوم
4

فروش خانه 60 متری در منطقه 8 تهران

کد آگهی 71645
میدان 9 خیابان مهر یک خوابه / طبقه اول
8
سه خوابه

فروش خانه 100 متری در ولنجک تهران

کد آگهی 69733
منطقه 1 - ولنجک-خیابان اصلی دو خوابه / طبقه اول
1

فروش خانه 135 متری در جردن تهران

کد آگهی 69311
منطقه 3 - جردن سه خوابه / طبقه اول
1

فروش خانه 98 متری در پونک تهران

کد آگهی 69269
دو خوابه