خرید خانه در تربت حیدریه

فروش خانه 90 متری در میدان شهدا تربت حیدریه

کد آگهی 81647
خیابان گلچین دو خوابه / طبقه همکف

فروش خانه 187 متری در فلکه باغسلطانی تربت حیدریه

کد آگهی 81625
خیابان سلمان فارسی سلمان فارسی 27/1 دو خوابه

فروش خانه 172 متری در فلکه باغسلطانی تربت حیدریه

کد آگهی 81511
خیابان سلمان فارسی سلمان فارسی 27 دو خوابه

فروش خانه 75 متری در شهرک ولیعصر تربت حیدریه

کد آگهی 81568
مسکن مهر مجتمع خیرین دو خوابه

فروش خانه 160 متری در شهرک ولیعصر تربت حیدریه

کد آگهی 81659
خیابان گلستان 3

فروش خانه 300 متری در میدان بسیج تربت حیدریه

کد آگهی 81346
بلوار شهید باهنر خیابان باهنر 18 دو خوابه

فروش خانه 285 متری در میدان بسیج تربت حیدریه

کد آگهی 81364
بلوار باهنر خیابان باهنر باهنر 27 دو خوابه

فروش خانه 167 متری در فلکه باغسلطانی تربت حیدریه

کد آگهی 81343
خیابان خیرین مدرسه ساز دو خوابه

فروش خانه 90 متری در میدان جهاد تربت حیدریه

کد آگهی 81651
بلوار امام رضا خیابان امام رضا 18 یک خوابه

فروش خانه 120 متری در فلکه باغسلطانی تربت حیدریه

کد آگهی 81586
خیابان باغسلطانی بین خیابان 8 و10 سه خوابه

فروش خانه 120 متری در میدان بسیج تربت حیدریه

کد آگهی 81447
بلوار شهید باهنر خیابان باهنر باهنر 42 بهداشت 3/6 دو خوابه

فروش خانه 125 متری در بلوار انقلاب تربت حیدریه

کد آگهی 81309
خیابان چمران یک خوابه

فروش خانه 70 متری در میدان امام تربت حیدریه

کد آگهی 81636
خیابان ارمغان ارمغان 8

فروش خانه 95 متری در کوی صدف تربت حیدریه

کد آگهی 81633
خیابان صدف 9 دو خوابه

فروش خانه 110 متری در تربت حیدریه تربت حیدریه

کد آگهی 81584
الهیه 21 حاشیه خیابان یک خوابه