خرید خانه در تربت حیدریه

اکازیون

خانه 200 متری در شهرک ولیعصر تربت حیدریه

2 ماه قبل
دو خوابه

فروش ویلایی کد : 558 👌👌👌 بازسازی👇👇👇👇 شهرک ولیعصر فاز یک حاشیه رودکی 🏦. زمین : 200 متر 🏦. همکف : 130 متر 🏦...

اکازیون

خانه 250 متری در شهرک ولیعصر تربت حیدریه

3 ماه قبل
سه خوابه

فروش ویلایی کد : 504 👌👌👌 80 درصد بازسازی👇👇👇👇 شهرک ولیعصر فاز یک کوی بوستان 🏦. زمین : 250 متر 🏦. همکف : 125 م...

خانه 100 متری در خیابان جانبازان تربت حیدریه

آگهی جدید
یک خوابه

نوع ملک : #ویلایی #فروش آدرس :جانبازان متراژ زمین : 100 متراژ بنا : 80 تعداد خواب: 1 سندقولنامه تعداد طبقات: 1 تعداد واحد : سن بنا: تازه س...

خانه 120 متری در میدان شهدا تربت حیدریه

آگهی جدید
خیابان رازی سه خوابه / طبقه اول

نوع ملک : #ویلایی #فروش آدرس :رازی متراژ زمین : 120 متراژ بنا : 135 تعداد خواب 2 سند: ملکی تعداد طبقات: 1 تعداد واحد در طبقه: 0 سن بنا:...

خانه 300 متری در میدان امام تربت حیدریه

آگهی جدید
خیابان فردوسی شمالی دو خوابه

نوع ملک : #دوطبقه #فروش آدرس:فردوسی شمالی متراژ زمین :300 متراژ بنا :220 تعداد خواب:1+1 سند:ملکی تعداد طبقات: 2 تعداد واحد در طبقه: 0 سن...

خانه 100 متری در خیابان رسالت تربت حیدریه

آگهی جدید
دو خوابه

نوع ملک : #ویلایی #فروش آدرس :رسالت متراژ زمین : 100 متراژ بنا : 125 تعداد خواب 2 سند: وکالت تعداد طبقات: 1 تعداد واحد در طبقه: 0 سن بن...

خانه 140 متری در خیابان پردیس غربی تربت حیدریه

آگهی جدید
دو خوابه

نوع ملک : #ویلایی #فروش آدرس :پردیس غربی متراژ زمین : 140 متراژ بنا : 116 تعداد خواب 2 سند: وکالت تعداد طبقات: 1 تعداد واحد در طبقه: 0...

خانه 150 متری در بلوار باهنر تربت حیدریه

آگهی جدید
دو خوابه

نوع ملک : #ویلایی #فروش آدرس :باهنر متراژ زمین : 150 متراژ بنا : 125 تعداد خواب 2 سند: وکالت تعداد طبقات: 1 تعداد واحد در طبقه: 0 سن بن...

خانه 90 متری در بلوار باهنر تربت حیدریه

4 هفته قبل
یک خوابه

نوع ملک : #ویلایی #فروش آدرس :باهنر متراژ زمین :90 متراژ بنا : 100 تعداد خواب: 1 سند: ملکی تعداد طبقات: 1 تعداد واحد در طبقه: 0 سن بنا...

خانه 150 متری در مهرآوران تربت حیدریه

آگهی جدید
دو خوابه

نوع ملک : #ویلایی #فروش آدرس :مهراوران متراژ زمین 150 متراژ بنا : 120 تعداد خواب: 2 سند: وکالت تعداد طبقات: 1 تعداد واحد در طبقه: 0 سن...

خانه 108 متری در بلوار امام رضا تربت حیدریه

آگهی جدید
یک خوابه

نوع ملک : #ویلایی #فروش آدرس :امام رضا متراژ زمین : 108 متراژ بنا : 80 تعداد خواب: 1 سندوکالت تعداد طبقات: 1 تعداد واحد : سن بنا: تازه ساز...

خانه 120 متری در مهرآوران تربت حیدریه

آگهی جدید
دو خوابه

نوع ملک : #ویلایی #فروش آدرس :مهراوران متراژ زمین : 120 متراژ بنا : 150 تعداد خواب: 2 سندوکالت تعداد طبقات: 1 تعداد واحد : سن بنا صفر طبق...

خانه 120 متری در فرزق تربت حیدریه

آگهی جدید
دو خوابه

نوع ملک : #ویلایی #فروش آدرس :فرزق متراژ زمین : 120 متراژ بنا : 85 تعداد خواب: 2 سندوکالت تعداد طبقات: 1 تعداد واحد : سن بنا 5 طبقه:1 کف...

خانه 145 متری در بلوار باهنر تربت حیدریه

آگهی جدید

#فروشی ویلایی خ باهنر زمین 145 زیربنا 110 شمالی جنوبی میلان هر دو 8 متری عرض 9 متر شیک و لوکس قیمت 760 م

خانه 140 متری در بلوار باهنر تربت حیدریه

آگهی جدید
دو خوابه

نوع ملک : #ویلایی #فروش آدرس :باهنر متراژ زمین : 140 متراژ بنا : 120 تعداد خواب 2 سند: وکالت تعداد طبقات: 1 تعداد واحد در طبقه: 0 سن ب...