خرید خانه در تربت حیدریه

فروش خانه 150 متری در تربت حیدریه تربت حیدریه

کد آگهی 52979

فروش خانه 156 متری در تربت حیدریه تربت حیدریه

کد آگهی 52974

فروش خانه 200 متری در تربت حیدریه تربت حیدریه

کد آگهی 52973

فروش خانه 283 متری در تربت حیدریه تربت حیدریه

کد آگهی 52969

فروش خانه 165 متری در تربت حیدریه تربت حیدریه

کد آگهی 52967
4

فروش خانه 67 متری در فلکه باغسلطانی تربت حیدریه

کد آگهی 49688
خیابان بهشتی یک خوابه
4

فروش خانه 103 متری در خیابان طالقانی تربت حیدریه

کد آگهی 49680
کوچه طالقانی 15 یک خوابه
3
کوچه فردوسی86/1 دو خوابه

فروش خانه 50 متری در فلکه باغسلطانی تربت حیدریه

کد آگهی 49492
خیابان خیرین
3

فروش خانه 95 متری در میدان امام تربت حیدریه

کد آگهی 49446
خیابان کاشانی خیابان ملک الشعرا