خرید خانه در تربت حیدریه

دو خوابه

نوع ملک : #ویلایی #فروش آدرس : 15خــــــــرداد متراژ زمین : 260 متراژ بنا : 142 تعداد خواب: 2 سند: ملکی تعداد طبقات: 0 تعداد واحد در طبقه:...

دو خوابه

نوع ملک : #ویلایی آدرس : امام رضا متراژ زمین : 136 متراژ بنا : 120 مغازه 12متری شیشه سکوریت تعداد خواب: 2 سند: اوقاف تعداد طبقات: 0 تعد...

فروش خانه 120 متری در میدان شهدا تربت حیدریه

1 ماه قبل
بلوار امام خمینی یک خوابه / طبقه دوم

نوع ملک : #2طبقه #فروش آدرس : امام خمینی متراژ زمین : 120 متراژ بنا : 200 تعداد خواب: 1 سند: ملکی تعداد طبقات: 0 تعداد واحد در طبقه: 0 سن...

یک خوابه

نوع ملک : #2طبقه #فروش آدرس : ۱۵خرداد متراژ زمین : 167 متراژ بنا : 170 تعداد خواب: 1 سند: ملکی تعداد طبقات: 0 تعداد واحد در طبقه: 0 سن بن...

فروش خانه 275 متری در بلوار باهنر تربت حیدریه

1 ماه قبل
پنج خوابه / طبقه دوم

نوع ملک : #2طبقه #فروش آدرس : باهنر متراژ زمین : 275 متراژ بنا : 310 تعداد خواب: 5 سند: وکالتی تعداد طبقات: 0 تعداد واحد در طبقه: 0 سن بن...

فروش خانه 120 متری در میدان شهدا تربت حیدریه

1 ماه قبل
بلوار امام خمینی یک خوابه / طبقه دوم

نوع ملک : #2طبقه #فروش آدرس : امام خمینی متراژ زمین : 120 متراژ بنا : 200 تعداد خواب: 1 سند: ملکی تعداد طبقات: 0 تعداد واحد در طبقه: 0 سن...

فروش خانه 220 متری در شهرک ولیعصر تربت حیدریه

1 ماه قبل
دو خوابه

نوع ملک : #ویلایی #فروش آدرس : شهرک ولے عصر کاشی ذرین متراژ زمین : 220 متراژ بنا : 140 تعداد خواب: 2 سند: 6دانگ تعداد طبقات: 0 تعداد واحد...

فروش خانه 325 متری در منصوریه تربت حیدریه

1 ماه قبل
دو خوابه

نوع ملک : #ویلایی #فروش آدرس : منصوریه متراژ زمین : 325 متراژ بنا : 120 تعداد خواب: 2 سند: ملکی تعداد طبقات: 0 تعداد واحد در طبقه: 0 سن ب...

دو خوابه

نوع ملک : #ویلایی #فروش آدرس : فردوسی جنوبی متراژ زمین : 220 متراژ بنا : 140 تعداد خواب: 2 سند: ملکی تعداد طبقات: 0 تعداد واحد در طبقه: 0...

فروش خانه 270 متری در بلوار باهنر تربت حیدریه

1 ماه قبل
پنج خوابه

نوع ملک : #2طبقه #فروش آدرس : باهنر متراژ زمین : 270 متراژ بنا : 307 تعداد خواب: 5 سند: وکالتی تعداد طبقات: 0 تعداد واحد در طبقه: 0 سن بن...

دو خوابه

نوع ملک : #ویلایی #فروش آدرس : امام رضا متراژ زمین : 120 متراژ بنا : 100 تعداد خواب: 2 سند: قوانامه تعداد طبقات: 0 تعداد واحد در طبقه: 0...

فروش خانه 90 متری در میدان شهدا تربت حیدریه

1 ماه قبل
یک خوابه

نوع ملک : #ویلایی #فروش آدرس : میدان شهدا متراژ زمین : 90 متراژ بنا : 75 تعداد خواب: 1 سند: وکالتی تعداد طبقات: 0 تعداد واحد در طبقه: 0 س...

فروش خانه 325 متری در منصوریه تربت حیدریه

1 ماه قبل
دو خوابه

نوع ملک : #ویلایی #فروش آدرس : منصوریه متراژ زمین : 325 متراژ بنا : 120 تعداد خواب: 2 سند: ملکی تعداد طبقات: 0 تعداد واحد در طبقه: 0 سن ب...

فروش خانه 184 متری در بلوار باهنر تربت حیدریه

1 ماه قبل
دو خوابه

ادرس:باهنـــــــــر متراژزمین:184 متراژبنأ:140 تعدادطبقات:ویلایی وضعیت جغرافیای:جنوبی ورودی:مستقل تعدادخواب:۲خواب سن بنا:۱۲سال قیمت:380,00000...

فروش خانه 160 متری در بلوار باهنر تربت حیدریه

1 ماه قبل
یک خوابه / طبقه اول

نوع ملک : #ویلایی #فروش آدرس : باهنر متراژ زمین : 160 متراژ بنا : 80 تعداد خواب: 1 سند: قولنامه تعداد طبقات: 0 تعداد واحد در طبقه: 0 سن ب...