خرید خانه در تربت حيدريه

خانه 150 متری در تربت حیدریه تربت حيدريه

کد آگهی 52979
تربت حیدریه

خانه 156 متری در تربت حیدریه تربت حيدريه

کد آگهی 52974
تربت حیدریه

خانه 200 متری در تربت حیدریه تربت حيدريه

کد آگهی 52973
تربت حیدریه

خانه 283 متری در تربت حیدریه تربت حيدريه

کد آگهی 52969
تربت حیدریه

خانه 165 متری در تربت حیدریه تربت حيدريه

کد آگهی 52967
تربت حیدریه
4
فلکه باغسلطانی , خیابان بهشتی
4
خیابان طالقانی , کوچه طالقانی 15
3
خیابان فردوسی جنوبی , کوچه فردوسی86/1

خانه 50 متری در فلکه باغسلطانی تربت حيدريه

کد آگهی 49492
فلکه باغسلطانی , خیابان خیرین
3

خانه 95 متری در میدان امام تربت حيدريه

کد آگهی 49446
میدان امام , خیابان کاشانی خیابان ملک الشعرا