خرید خانه در بوکان

فروش خانه 88 متری در قله بوکان

کد آگهی 88351
چهارراه استادحقیقی از کوچه های سرماوز پشت کاشی وسرامیک اعتمادکالا دو خوابه
ازکوچه های دیمن دو خوابه

فروش خانه 130 متری در قله بوکان

کد آگهی 88367
چهارراه استادحقیقی خیابان مام صاحبی از کوچه های پوشپه ر سه خوابه
خیابان ورزش خیابان دکتر مولودی سه خوابه
خیابان انقلاب پشت هلال احمر منطقه مسجدایلخانیزاده سه خوابه
برروی خیابان 16 متری هورامان جنوبی دو خوابه
خیابان استادهیمن برروی خیابان حافظ یک خوابه
بلوار دانشگاه جنب کارخانه آردماه منیر برروی خیابان 16 متری دو خوابه
بلوار سربازان گمنام خیابان سیدشکره ازکوچه های سبلان دو خوابه
بلوار سربازان گمنام چهارراه تراشکاری بهرامی یک خوابه
پایین تراز مدرسه سالمی 2 یک خوابه
از کوچه های هوزان دو خوابه
ازکوچه های چیمن
ازکوچه های دیمن دو خوابه