خرید خانه در بوکان

خانه 75 متری در علی آباد بوکان

5 ماه قبل
یک خوابه

#آگهی_شماره3803 ✔️👈 #فروش_ساختمان 👉 ♦️مساحت؛ 75متر ، دهنه؛ 10متر ، ساخت؛ 75متر 🔶یک سری امتیازات کامل 🔷یک سرویس کامل تک خواب ♦️پارکینگ 🔶پروانه و...

بلوار سربازان گمنام سه خوابه

#آگهی_شماره3820 ✔️👈 #فروش_ساختمان_تجاری_مسکونی 👉 ♦️مساحت؛ 257متر ، دهنه؛ 10متر ، ساخت؛ 100متر 🔶نوع ساخت؛ چوبی 🔷یک سرویس کامل سه خواب و 2دهنه م...

سه خوابه

#آگهی_شماره3859 ✔️👈 #فروش_ساختمان2طبقه 👉 ♦️مساحت؛ 105متر ، دهنه؛ 7متر ، ساخت؛ 250متر 🔶2سری امتیازات کامل 🔷مشخصات طبقه همکف👇 یک سرویس کامل تک خو...

بلوار سربازان گمنام دو خوابه

#آگهی_شماره3857 ✔️👈 #فروش_ساختمان 👉 ♦️مساحت؛ 180متر ، دهنه؛ 9متر ، ساخت؛ 150متر 🔶نوع ساخت؛ آهن و آجر 🔷یک سرویس کامل وبزرگ دو خواب ♦️انباری و پارک...

دو خوابه

#آگهی_شماره3856 ✔️👈 #فروش_ساختمان 👉 ♦️مساحت؛ 98متر ، دهنه؛ 7متر 🔶یک سری امتیازات کامل 🔷یک سرویس کامل دو خواب ♦️انباری ، حیاط خلوت و پارکینگ 🔶...

خانه 40 متری در علی آباد بوکان

5 ماه قبل
دو خوابه

☢️ #آگهی_شماره3855 ✔️👈 #فروش_ساختمان_3طبقه_تجاری_مسکونی 👉 ♦️مساحت؛ 40متر ، دهنه؛ سه نبش ، ساخت؛ 145متر 🔶یک سری امتیازات کامل 🔷مشخصات طبقه همکف؛...

چهار خوابه

#آگهی_شماره3854 ✔️👈 #فروش_ساختمان2طبقه 👉 ♦️مساحت؛ 170متر ، دهنه؛ 9متر 🔶2سری امتیازات کامل 🔷مشخصات طبقه همکف👇 یک سرویس کامل دو خواب ♦️مشخصات طب...

یک خوابه

#آگهی_شماره3853 ✔️👈 #فروش_ساختمان 👉 ♦️مساحت؛ 68متر ، دهنه؛ 6متر ، ساخت؛ 55متر 🔶نوع ساخت؛ چوبی و سقف PVC 🔷یک سرویس کامل یک خواب ♦️انباری و حیاط خل...

یک خوابه

#آگهی_شماره3852 ✔️👈 #فروش_ساختمان 👉 ♦️مساحت؛ 75متر ، دهنه؛ 5متر ، ساخت؛ 60متر 🔶نوع ساخت؛ آهن و آجر 🔷یک سرویس کامل یک خواب ♦️انباری و حیاط ماشین ر...

یک خوابه

#آگهی_شماره3851 ✔️👈 #فروش_ساختمان 👉 ♦️مساحت؛ 80متر ، دهنه؛ 8متر ، ساخت؛ 70متر 🔶یک سرویس کامل تک خواب 🔷پارکینگ و حیاط خلوت ♦️یک سری امتیازات کامل...

بلوار سربازان گمنام سه خوابه

#آگهی_شماره3850 ✔️👈 #فروش_ساختمان2طبقه 👉 ♦️مساحت؛ 190متر ، دهنه؛ 10متر ، ساخت؛ 320متر 🔶دو سری امتیازات کامل 🔷مشخصات طبقه همکف👇 یک سرویس کامل یک...

بلوار دانشگاه یک خوابه

#آگهی_شماره3847 ✔️👈 #فروش_ساختمان 👉 ♦️مساحت؛ 100متر ، دونبش ، ساخت؛95متر 🔶نوع ساخت: آهن و آجر 🔷یک سرویس کامل یک خواب ♦️انباری و پارکینگ 🔶همراه ل...

بلوار سربازان گمنام سه خوابه

#آگهی_شماره3846 ✔️👈 #فروش_ساختمان 👉 ♦️مساحت؛ 180متر ، دهنه؛ 12متر ، ساخت؛ 150متر 🔶نوع ساخت: آهن و آجر 🔷یک سرویس کامل سه خواب ♦️انباری و حیاط ماشی...

بلوار سربازان گمنام سه خوابه

#آگهی_شماره3845 ✔️👈 #فروش_ساختمان2طبقه 👉 ♦️مساحت؛ 180متر ، دهنه؛ 9متر ، ساخت؛ 200متر 🔶دو سری امتیازات کامل 🔷مشخصات طبقه همکف👇 یک سرویس کامل یک خ...

دو خوابه

#آگهی_شماره3844 ✔️👈 #فروش_ساختمان 👉 ♦️مساحت؛ 100متر ، دهنه؛ 10متر ، ساخت؛ 140متر 🔶نوع ساخت: آهن و آجر 🔷یک سرویس کامل دوخواب ♦️انباری و پارکینگ 🔶...