خرید خانه در بوکان

امیرآباد فلکه آلبالو چهار خوابه

✔️👈 #فروش_ساختمان_3طبقه 👉 ♦️مساحت؛ 120متر ، دهنه؛ 10متر ، ساخت؛ 360متر 🔶سه سری امتیازات کامل 🔷مشخصات طبقه همکف؛ 👇 یک دهنه مغازه ♦️مشخصات طبقه ا...

میدان علی آباد بر روی خیابان کوی اندیشه دو خوابه

✔️👈 #فروش_ساختمان_2طبقه_تجاری_مسکونی 👉 ♦️مساحت؛ 93متر ، دونبش ، ساخت؛ 220متر 🔶سه سری امتیازات کامل 🔷مشخصات طبقه همکف؛ 👇 دو دهنه مغازه ♦️مشخصات...

چهارراه استاد حقیقی پشت سیلو گندم (سابق) از کوچه های ذوالفقار یک خوابه

✔️👈 #فروش_ساختمان 👉 ♦️مساحت؛ 120متر ، دونبش ، ساخت؛ 160متر 🔶نوع ساخت؛ آهن و آجر 🔷یک سرویس کامل یک خواب ♦️انباری و زیرزمین 🔶پارکینگ و مغازه 🔷پر...

بر روی خیابان 20متری سونا آبشار سه خوابه

✔️👈 #فروش_ساختمان_2طبقه_تجاری_مسکونی 👉 ♦️مساحت؛ 160متر ، دهنه؛ 10متر ، ساخت؛ 212متر 🔶دو سری امتیازات کامل 🔷مشخصات طبقه همکف؛👇 یک سرویس کامل یک خ...

کوی محمدیه بر روی خیابان بوستان یکم (روبرو پارک) دو خوابه

✔️👈 #فروش_ساختمان_تجاری_مسکونی 👉 ♦️مساحت؛ 300متر ، دهنه؛ 10متر ، ساخت؛ 130متر 🔶نوع ساخت؛ آهن و آجر 🔷یک سرویس کامل دو خواب ♦️انباری و حیاط ماشین...

میدان ازادگان برروی خیابان شهید کریمی فرد سه خوابه

☢️ #آگهی_شماره3411 🗓 تاریخ ثبت؛ 1398/08/20 ✔️👈 #فروش_ساختمان_3طبقه_تجاری_مسکونی 👉 ♦️مساحت؛ 124متر ، دهنه؛ 8متر ، ساخت؛ 280متر 🔶یک سری ا...

میدان ازادگان بر روی خیابان هورامان جنوبی سه خوابه

☢️ #آگهی_شماره3410 🗓 تاریخ ثبت؛ 1398/08/20 ✔️👈 #فروش_ساختمان_2طبقه_تجاری_مسکونی 👉 ♦️مساحت؛ 100متر ، دونبش ، ساخت؛ 240متر 🔶یک سری امتیاز...

میدان آزادگان خیابان شهید کریمی فرد از کوچه های پخشان سه خوابه

✔️👈 #فروش_ساختمان_2طبقه 👉 ♦️مساحت؛ 126متر ، دهنه؛ 14متر ، ساخت؛ 260متر 🔶دو سری امتیازات کامل 🔷مشخصات طبقه همکف؛ 👇 یک سرویس کامل یک خواب + پارکین...

فروش خانه 70 متری در بوکان بوکان

آگهی جدید
بر روی بلوار بوکان_میاندوآب دو خوابه

✔️👈 #فروش_ساختمان_3طبقه_تجاری_مسکونی 👉 ♦️مساحت؛ 70متر ، دهنه؛ 5متر ، ساخت؛ 250متر 🔶دو سری امتیازات کامل 🔷مشخصات طبقه همکف؛ 👇 یک دهنه مغازه ♦️مش...

خیابان انقلاب روبرو پمپ بنزین حبیب زاده از کوچه های پیوند شش خوابه

✔️👈 #فروش_ساختمان_2طبقه 👉 ♦️مساحت؛ 314متر ، دونبش ، ساخت؛ 420متر 🔶دو سری امتیازات کامل 🔷مشخصات طبقه همکف؛ 👇 یک سرویس کامل سه خواب + حیاط ماشین ر...

بلوار امام پشت سایپا یدک شماره 2 از کوچه های پخشان چهار خوابه

✔️👈 #فروش_ساختمان_2طبقه 👉 ♦️مساحت؛ 132متر ، دهنه؛ 6متر ، ساخت؛ 240متر 🔶دو سری امتیازات کامل 🔷مشخصات طبقه همکف؛ 👇 یک سرویس کامل یک خواب + پارکینگ...

فروش خانه 125 متری در قله بوکان

آگهی جدید
خیابان شهید بهشتی خیابان شهید بهشتی (سقز) یک خوابه

✔️👈 #فروش_ساختمان_تجاری_مسکونی 👉 ♦️مساحت؛ 125متر ، دهنه؛ 9متر ، ساخت؛ 110متر 🔶نوع ساخت؛ آهن و آجر 🔷دو دهنه مغازه ♦️یک سرویس کامل یک خواب 🔶موقع...

بلوار سربازان گمنام بلوار سربازان گمنام خیابان سید شکره از کوچه های سبلان سه خوابه

✔️👈 #فروش_ساختمان 👉 ♦️مساحت؛ 230متر ، دهنه؛ 10متر ، ساخت؛ 190متر 🔶نوع ساخت؛ آهن و آجر 🔷یک سرویس کامل سه خواب ♦️انباری و حیاط ماشین رو 🔶پروانه...

کوی محمدیه از کوچه های اول طبقه پایین سه خوابه

✔️👈 #فروش_ساختمان 👉 ♦️مساحت؛ 300متر ، دهنه؛ 10متر ، ساخت؛ 150متر 🔶نوع ساخت؛ آهن و آجر 🔷یک سرویس کامل سه خواب ♦️انباری و پارکینگ 🔶پروانه و پایا...

میدان اسکندری خیابان شهید نجاری دو خوابه

✔️👈 #فروش_ساختمان 👉 ♦️مساحت؛ 173متر ، دهنه؛ 4متر ، ساخت؛ 105متر 🔶نوع ساخت؛ آهن و آجر 🔷یک سرویس کامل دو خواب ♦️انباری و پارکینگ 🔶پروانه و پایان...