خرید خانه در بوکان

کمربندی کوچه گلاویژ ۹ سه خوابه
دو خوابه

#آگهی_شماره3788 ✔️👈 #فروش_ساختمان 👉 ♦️مساحت؛ 100متر ، دهنه؛ 8متر ، ساخت؛ 113متر 🔶نوع ساخت؛ آهن و آجر 🔷یک سرویس کامل دو خواب ♦️انباری و پارکینگ...

فروش خانه 254 متری در بوکان بوکان

4 هفته قبل
کمربندی روبرو هنرستان شهید مفتح دو خوابه

#آگهی_شماره3787 ✔️👈 #فروش_ساختمان2طبقه 👉 ♦️مساحت؛ 254متر ، دونبش ، ساخت؛220متر 🔶یک سری امتیازات کامل 🔷مشخصات طبقه همکف👇 هال و آشپزخانه ♦️...

سه خوابه

#آگهی_شماره3786 ✔️👈 #فروش_ساختمان2طبقه 👉 ♦️مساحت؛ 125متر ، دونبش ، ساخت؛250متر 🔶دو سری امتیازات کامل 🔷مشخصات طبقه همکف👇 چهار دهنه مغازه ♦...

پشت سی متری دانا یک خوابه

#آگهی_شماره3785 ✔️👈 #فروش_ساختمان2طبقه 👉 ♦️مساحت؛ 75متر ، دهنه؛ 5متر ، ساخت؛ 150متر 🔶دو سری امتیازات کامل 🔷مشخصات طبقه همکف👇 ه‍ال و آشپزخ...

یک خوابه

🌺 #آژانــــــــس_مــــــــــسکن_نــــــــادری 🌺 #آگهی_شماره3780 تاریخ ثبت؛ 1398/12/13 ✔️👈 #فروش_ساختمان2طبقه 👉 ♦️مساحت؛ 65متر ،...

یک خوابه

#آگهی_شماره3779 تاریخ ثبت؛ 1398/12/11 ✔️👈 #فروش_ساختمان 👉 ♦️مساحت؛ 75متر ، دهنه؛ 5متر ، ساخت؛ 60متر 🔶نوع ساخت؛ آهن و آجر 🔷یک سرویس کامل...

یک خوابه

#آگهی_شماره3778 تاریخ ثبت؛ 1398/12/11 ✔️👈 #فروش_ساختمان 👉 ♦️مساحت؛ 68متر ، دهنه؛ 6متر ، ساخت؛ 55متر 🔶نوع ساخت؛ چوبی و سقف PVC 🔷یک سرویس...

دو خوابه

#آگهی_شماره3776 تاریخ ثبت؛ 1398/12/11 ✔️👈 #فروش_ساختمان 👉 ♦️مساحت؛ 201متر ، دهنه؛ 14متر ، ساخت؛ 140متر 🔶یک سری امتیازات کامل 🔷یک سرو...

بلوار سربازان گمنام سه خوابه

#آگهی_شماره3772 تاریخ ثبت؛ 1398/12/11 ✔️👈 #فروش_ساختمان_تجاری_مسکونی 👉 ♦️مساحت؛ 257متر ، دهنه؛ 10متر ، ساخت؛ 100متر 🔶نوع ساخت؛ چوبی 🔷یک...

دو خوابه

#آگهی_شماره3771 تاریخ ثبت؛ 1398/12/10 ✔️👈 #فروش_ساختمان 👉 ♦️مساحت؛ 105متر ، دهنه؛ 10متر ، ساخت؛ 90متر 🔶نوع ساخت؛ آهن و آجر(شناژ) 🔷یک سرو...

دو خوابه

#آگهی_شماره3770 تاریخ ثبت؛ 1398/12/10 ✔️👈 #فروش_ساختمان 👉 ♦️مساحت؛ 151متر ، دهنه؛ 8متر ، ساخت؛ 130 متر 🔶یک سرویس کامل دو خواب 🔷انباری ،...

بلوار سربازان گمنام چهار خوابه

#آگهی_شماره3768 تاریخ ثبت؛ 1398/12/10 ✔️👈 #فروش_ساختمان 👉 ♦️مساحت؛ 600متر ، دهنه؛ 20متر ، ساخت؛ 300متر 🔶نوع ساخت؛ آهن و آجر 🔷دو سرویس ک...

بلوار سربازان گمنام سه خوابه

#آگهی_شماره3767 تاریخ ثبت؛ 1398/12/10 ✔️👈 #فروش_ساختمان3طبقه 👉 ♦️مساحت؛ 80متر ، دهنه؛ 10متر ، ساخت؛ 200متر 🔶یک سری امتیازات کامل 🔷مشخصا...

بلوار سربازان گمنام چهار خوابه

#آگهی_شماره3761 تاریخ ثبت؛ 1398/12/06 ✔️👈 #فروش_ساختمان2طبقه 👉 ♦️مساحت؛ 153متر ، دهنه؛ 10متر ، ساخت؛ 347متر 🔶یک سری امتیازات کامل 🔷مشخ...