خرید خانه در بلوار گلشهر گرگان

کد ۵۹۲۳ گلستان , گرگان , گلشهر ۱۷۴ متر مربع قیمت قیمت کل : ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - متری : ۳۷,۳۵۷,۰۰۰ تومان

مکانکد ۵۹۲۳ مکان گلستان , گرگان , گلشهر مکان ویلایی مکان فروش مکان ۱۷۴ متر مربع قیمت قیمت کل : ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان - متری : ۳۷,۳۵۷,۰۰۰ تومان