خرید خانه در بافق

اکازیون

خانه فروشی قدیمی باسازی شده بلوار پانزده خرداد کوچه شهید کلانتری عرصه 180 متر جنوبی. کارشناسی 460م قابل توافق

کد۲۷۸ فروش خانه پشت بانک رفاه ۱۹۶مترزمین ۱۶۲مترزیربنا شمالی سنددار بدون شناژ ۱۸سال ساخت یک میلیاردوصدوپانزده میلیون تومان

طبقه اول

کد ۲۷۷ فروش خانه خیابان شهید تفکری ۲۳۰متر زمین دوطبقه بدون سند بدون شناژ ۲۶۸متر زیربنا ۱.۳۰۰ یک میلیاردو سیصد

فرهنگ ۱۶ یک خوابه / طبقه همکف
خیابان امام رضا طبقه اول

سند شش دانگ

شهرک امام حسین
پشت فنی حرفه ی

خانه فروشی دو طبقه خیابان عدالت کوچه پشت فنی حرفه ای عرصه 145متر هر طبقه 122متر زیر بنا با پارکینگ قولنامه ای کارشناسی 750م

خیابان عدالت فرعی18 دو خوابه
خیابان فرهنگ 26 دو خوابه

خانه فروشی شهرک مناجات توحید3 عرصه150متر همکف زیربنا 95 متر طبقه اول 63 متر سند دار کارشناسی 587م

خانه 218 متری در مبارکه بافق

2 ماه قبل

خانه فروشی مبارکه خیابان صاحب الزمان عرصه 218 متر زیر بنا زیر زمین 160 متر با پروانه ساخت شناژ بندی کارشناسی برج 2 مبلغ 513م

دو خوابه / طبقه همکف

كد٢٦٠ فروش خانه شهرك منابع طبیعی ١٨٨مترزمین سه طبقه هرطبقه ١٣٥متر زیر بنا هرطبقه مجزا وتفكیك اپارتمانی شده سنددار دونبش معاوضه با زمین مسكونی...