خرید خانه در بافق

فوری
طبقه همکف

سلام دوطبقه همکف تکمیل عرصه ساختمان ۲۵۵متر زیر بنا ۱۶۵مترانقلاب ۲۲ قیمت ۱۲۰۰ قابل توافق

سه خوابه

⚜️اگهی فروش خانه مسكونی⚜️ فروش خانه خیابان عدالت ٢٣٨متر١٦٢مترزیربنا دوطبقه تكمیل سند شش دانگ سه خوابه نوساز قیمت كارشناسی یك میلیاردو شصدو پنجا...

ویژه

خانه 152 متری در بافق بافق

2 ماه قبل
مبارکه
سه خوابه

كد ٢٩٤ فروش خانه بلوار انقلاب ٢٦٠متر١٤٠مترزیربنا دوطرف كوچه سنددار بدون شناژ بازسازی شده ٩٥٠میلیون كارشناسی شده

كد٢٩٠ فروش خانه بلوار١٥خردادفرعی ٢كوچه كلینیك مهرگان ١٤٧متر١٠٤مترزیربنا سنددار كوچه ٨متری دو طبقه ده سال ساخت

سه خوابه / طبقه همکف

كد٢٨٦ فروش خانه خیابان چهارده معصوم ١٩٤متر١٥٠مترزیربنا شناژبندی كامل نوسازسه خواب همكف سندتك برگ قیمت یك میلیاردو شیصد

سه خوابه / طبقه همکف

کد۲۸۹ فروش خانه بلوارانقلاب محدوده میدان فاطمیه ۱۳۷مترزمین ۱۷۰مترزیربنا سنددار بدون شناژ ورودبه حیاط ۷۵۰میلیون

سه خوابه

کد۲۸۷ فروش خانه خیابان امام رضا ۲۱۱مترزمین دوطبقه هرطبقه۱۵۰متر شناژبندی ورودبه حیاط سنددار نوساز سه خواب یک میلیاردو سیصدوپنجاه میلیون

كد٢٩٩ فروش خانه خیابان امام رضا ١١٢متر١٠٠مترزیربنا دو طبقه تكمیل ٨سال ساخت قولنامه ای مادرسند قیمت كارشناسی ٧٥٠میلیون تومان

کد٢٨٨ فروش خانه کوچه هتل علمدار ۲۰۰مترزمین ۱۵۰مترزیربنا مادرسند بدون شناژ ۴سال ساخت حدودا۷۰۰میلیون

کد۲۹۶ فروش خانه امام رضا دوطبقه ۲۰۹مترزمین هرطبقه۱۴۸متر شمالی سنددار یک میلیاردودویست وپنجاه میلیون

كد٢٩٧ فروش خانه بلوار امام جعفرصادق١٧٥متر١٣٢مترزیربنا دونبش دو طبقه زیرزمین تكمیل همكف نیمه ساز كارای سند انجام شده قیمت٧٠٠میلیون