خرید خانه در اهواز

خیابان شهید اقار پرست دو خوابه / طبقه همکف

کدملک:1570 دارای سه درب دودرب بزرگ ویک درب کوچک تصویری چهار واحد 4 سال ساخت

خیابان آفرینش طبقه اول

کد ملک:1276 وام دارد امکانات کامل در مجتمع سال ساخت اسفند 89 دارای وام با قسط 282 هزار تومان تقریبا 5 میلیون تومان از وام مونده واحده 5 طبقه هر...

فاز یک شهرداری

ملک تجاری مسکونی بر11متر وعرض 18 متر نوساز 3 واحده ودارای مغازه فعال ارزان فروشی فعال