خرید خانه در الوند

امام سجاد روبروی مسکن مهر بهر خیابان دوبهر سه خوابه / طبقه اول
الوند خیابان امام سجاد افشار دو دوطرف نورگیر سه خواب خوش نقشه موقعیت دونبش تمامی امکانات دراطرف واحد موجود میباشد سه خوابه / طبقه سوم

کاغذ دیواری درجه یک بابهترین سلیقه نور پردازی عالی دونبش با ویو عالی سازه عالی و خوش نقشه

الوند خیبابان آرادگان منطقه ی شریفی کوچه اول دوازده متری دوطرف نور گیر واحدفوق تازه ساخت میباشد دو خوابه / طبقه سوم