خرید خانه در اسلام شهر

فروش خانه 53 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

کد آگهی 77341
زمینهای شهرداری یک خوابه / طبقه اول

فروش خانه 70 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

کد آگهی 55587
دو خوابه

فروش خانه 125 متری در بلوارنواب اسلام شهر

کد آگهی 53374
سه خوابه

فروش خانه 76 متری در شهرک سعیدیه اسلام شهر

کد آگهی 53364
دو خوابه

فروش خانه 98 متری در شهرک واوان اسلام شهر

کد آگهی 53356
دو خوابه / طبقه سوم

فروش خانه 53 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

کد آگهی 50872
محدوده عدل آباد طبقه سوم

فروش خانه 100 متری در شهرک واوان اسلام شهر

کد آگهی 44053
دو خوابه

فروش خانه 50 متری در سبزدشت اسلام شهر

کد آگهی 51048
طبقه اول

فروش خانه 83 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

کد آگهی 48177
بلوار قائمیه دو خوابه

فروش خانه 70 متری در میان آباد اسلام شهر

کد آگهی 50898
خیابان رسول اکرم

فروش خانه 195 متری در ضیاآباد اسلام شهر

کد آگهی 32970
محوطه پارک نواب سه خوابه / طبقه چهارم

فروش خانه 84 متری در شهرک واوان اسلام شهر

کد آگهی 33047
دو خوابه / طبقه دهم

فروش خانه 75 متری در مهدیه اسلام شهر

کد آگهی 33037
یک خوابه / طبقه دوم

فروش خانه 56 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

کد آگهی 40164
محدوده عدل آباد یک خوابه / طبقه اول

فروش خانه 70 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

کد آگهی 40057
محوطه اقاقیا دو خوابه / طبقه سوم