خرید خانه در آزاد شهر

خیابان شاهرود،کوچه ابوذر چهار خوابه

دهنه 10 سند آزاد شش دانگ، دارای دوطبقه بنا80متری قدیمی قابل سکونت

خانه 280 متری در خیابان گرگان آزاد شهر

5 ماه قبل
خیابان گرگان جاده تیلان پشت به پشت تجاری ها

خانه ویلایی دو طبقه 311 متر زمین 280 متر بنا طبقه پایین 150 متر سه خواب طبقه بالا 130 متر دو خواب حیاط دارد( 5 ماشین جا میشود) خیابان گرگان جاد...