خرید تجاری در اصفهان

کوی کازرونی مجتمع تجاری هجرت طبقه دوم
بلوار کاوه

۴۰ متر زمین ۸۰ متر تجاری در دو طبقه ۴۰ متری به صورت پله سواره دارای ۳۰ متر انباری در طبقه فوقانی قولنامه ای امکانات کامل آب برق گاز تلفن اسپیلت...

خیابان شهید صادقیان

دارای 10متر بر دیوار سرامیک وسکوریت آب،برق،تلفن سند شش دانگ تجاری

خیابان سهروردی

مجموعه تجاری در دوطبقه 60متر زیرزمین و 120متر ساخت تجاری فروش نقدی

طبقه همکف

مجموعه کوثر قیمت مناسب سرمایه گذاری مفید

محدوده بر خیابان گلستان طبقه چهارم