خرید باغ در همدان

🏡کد:2051 🔮باغ فروشی:حیدره 🔮متراژ:840 🔮قیمت هر متر:200هزار 🔮قیمت کل: 487 🔮توضیحات:استخرنرده کشی ساختمان 30متری انباری دیوارکشی فنس پارکینگ چاه اب

🏡کد:2052 🔮باغ فروشی:دره مرادبیگ 🔮متراژ:700 🔮قیمت هر متر:430هزار 🔮قیمت کل: 300میلیون 🔮امکانات و امتیازات:دارای برق 🔮توضیحات:انواع درخت ساختمان د...

🏡کد:2042 🔮باغ فروشی:شهرک مدنی 🔮متراژ:1100 🔮قیمت هر متر:550هزار 🔮قیمت کل: 600میلیون 🔮امکانات و امتیازات:دارای اب.برق.استخر.ساختمان ۵۰متری.سرویس به...

🏡کد:2046 🔮باغ فروشی:مهدی اباد 🔮متراژ:750 🔮قیمت هر متر:470هزار 🔮قیمت کل:350میلیون 🔮امکانات و امتیازات:دارای 20متر اتاق.استخر.بالکن.انباری.سهمیه اب...

🏡کد:2048 🔮باغ فروشی:شهرک بهشتی 🔮متراژ:500متر 🔮قیمت هر متر:340هزار 🔮قیمت کل:170میلیون 🔮امکانات و امتیازات:دارای چهاردیوار.منبع اب ۱۰۰۰لیتری. 🔮توض...

🏡کد:2047 🔮باغ فروشی:سنگستان 🔮متراژ:1300متر 🔮قیمت هر متر:430هزار 🔮قیمت کل: 550میلیون 🔮امکانات و امتیازات:دارای چهاردیوار.چاه اب.60متر اتاق.استخر.ر...

🏡کد:2045 🔮باغ فروشی:جاده حیدره 🔮متراژ:750 🔮قیمت کل:225میلیون 🔮امکانات و امتیازات:15متر اتاق. 10متر بالکن 🔮توضیحات:فنس کشی شده و دارای اتاق.

فروش: باغ 🔘کد: 1492 📌منطقه: عباس آباد 📏متراژ: 1200 💰قیمت کل: 800میلیون تومان 📦امکانات: آبیاری دائمی، فنس کشی شده، دارای انواع درختان میوه، فا...

فروش: باغ میوه 🔘کد: 1489 📌منطقه: جاده فقیره 📏متراژ: 2844 💰قیمت کل: 400 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 140 هزار تومان 📦امکانات: دارای استخر، چاه...

فروش: باغ 🔘کد: 1481 📌منطقه:روبه روی پل ابشینه 📏متراژ: 735 💰قیمت کل: 400 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان 📦امکانات: چاه12متری، م...

🏡کد:2045 🔮باغ فروشی:جاده حیدره 🔮متراژ:750 🔮قیمت کل:250میلیون 🔮امکانات و امتیازات:15متر اتاق.

فروش: باغ میوه 🔘کد: 1469 📌منطقه: انتهای جاده سداکباتان 📏متراژ: 2000 💰قیمت کل: 270میلیون تومان 💵قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان 📦امکانات: 70...

فروش: باغ میوه 🔘کد: 1467 📌منطقه: ورودی آبشینه 📏متراژ: 1100 💰قیمت کل:520 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان 📦امکانات: دارای ساختمان...

🏡کد:2043 🔮باغ فروشی:عباس اباد 🔮متراژ:6500 🔮قیمت هر متر:800هزار 🔮قیمت کل:5میلیارد و 200 🔮امکانات و امتیازات:اب.برق. 100مترخانه باغ.استخر.دورچینی.ف...

بالای استخر عباس آباد

🏡کد:2044 🔮باغ فروشی:بالای استخر عباس اباد 🔮متراژ:800 🔮قیمت هر متر:2میلیون 🔮قیمت کل:1میلیارد و 600 🔮امکانات و امتیازات:آب.برق.استخر.دیوارچینی شده.