خرید باغ در شیراز

باغ 1036 متری در شهر صدرا شیراز

2 ماه قبل
فاز 2

باغ 5000 متری در شهر صدرا شیراز

2 ماه قبل
سروستان

باغ 1000 متری در دوکوهک شیراز

2 ماه قبل

باغ 1830 متری در قلات شیراز

2 ماه قبل

باغ 1000 متری در قلات شیراز

2 ماه قبل

باغ 1000 متری در کودیان شیراز

2 ماه قبل

باغ 2000 متری در شهر صدرا شیراز

4 ماه قبل
فاز 1

باغ 2100 متری در شهرک گویم شیراز

4 ماه قبل
باغ شهر گودگویم

باغچه گودگویم 2100متر، عرض25متر استخربتونی سوئیت نگهبانی موقعیت عالی دسترسی نزدیک به بزرگراه

باغ 1500 متری در کودیان شیراز

3 ماه قبل

باغ 3500 متری در قلات شیراز

3 ماه قبل

باغ 3500 متری در قلات شیراز

3 ماه قبل
روستای دنگان

باغ 200 متری در قصردشت شیراز

4 ماه قبل
چهارراه تحویلی

باغ 1000 متری در قلات شیراز

4 ماه قبل
دالین