خرید باغ در سلمانشهر ( متل قو )

باغ 2 هکتاری در سلمانشهر ( متل قو ) سلمانشهر ( متل قو )

2 ماه قبل

باغ 40 هکتاری در سلمانشهر ( متل قو ) سلمانشهر ( متل قو )

2 ماه قبل

باغ 3500 متری در سلمانشهر ( متل قو ) سلمانشهر ( متل قو )

2 ماه قبل

مساحت کل : 3/500 متر جنگلی 🏕️ کاربری : باغ سند : 6 دانگ بهر : 40 متر متری : 7/500 شهر : متل قو کد : 0015

باغ 22000 متری در سلمانشهر ( متل قو ) سلمانشهر ( متل قو )

2 ماه قبل

باغ 33000 متری در سلمانشهر ( متل قو ) سلمانشهر ( متل قو )

2 ماه قبل
سلیمان آباد