خرید باغ در خمین

باغ 1700 متری در ریحان خمین

2 ماه قبل

#زمین فروشی #باغ #ویلا ریحان علیا 1700 متر درخت کاری شده 17 نوع درخت میوه با آب 6 اینچ از چاه لوله کشی شده سر زمین قیمت متری 350 ه...

باغ 1100 متری در خمین خمین

2 ماه قبل

باغ فروشی باغ چهار دیواری 1100متر دارای آب برق.دارای پنجاه درخت میوه .سیب .هلو زرد آلو بادام.آلو آلبالو انجیر زیر قیمت نزدیک شهر

باغ انگور فروشی دارای پنجاه عدد درخت مو.ده عدد درخت میوه قدیمی داخل طرح هادی یه طرف دیوار سه طرف فنس .مجوز ساخت دارد . آب برق هم سر زمین سند تک ب...

باغ 1000 متری در خمین خمین

2 ماه قبل

باغ 1000 متری معاوضه با خودرو سه کیلومتری خمین

۳۰۰۰مترباغ...تک برگ سند... واقع در طرح هادی روستای بهدشت... آب برق گاز سرزمین... دارای 18عدد درخت بارده قدیمی... 60عدد درخت دوساله... دارای استخر 40مت...

باغ 2000 متری در کفسان خمین

3 ماه قبل

#زمین فروشی #باغ روستای کفسان 2000 متر بدون آب سند قیمت متری 300 هزار تومان کد 700

باغ 5 هکتاری در خورهه خمین

5 ماه قبل

#زمین فروشی #باغ ویلا روستای اسد آباد 2000 متر داخل طرح هادی امتیازات سر زمین قیمت متری 250 هزار تومان کد 666