خرید باغ در اهر

قیز فخری

-5000 متر باغ سیب - ۱۷۵ اصله درخت بارده سیب - ۵۰ اصله انواع درخت میوه -کلاحصار فنس کشی شده -چاه آب- برق خورشیدی - دو عدد تانکر آب - کلا آبیاری...

کیلومتر14جاده اهر مشکین شهر

اهر - باغ، باغچه و گلخانه جنوبی به متراژ 4800 متر مربع (فروش) باغ قطره ای بامتراژ4800متر دو باغ فنس کشی شده 155درخت سیب 11ساله قطره ای تقریبا100نوع ا...

کیلومتر14جاده اهر مشکین شهر

اهر - باغ، باغچه و گلخانه جنوبی به متراژ 4800 متر مربع (فروش) باغ قطره ای بامتراژ4800متردوباغ فنس کشی شده 155درخت سیب 11ساله قطره ای تقریبا100نوع انو...

کیلومتر14جاده اهر مشکین شهر

اهر - باغ، باغچه و گلخانه جنوبی به متراژ 4800 متر مربع (فروش) باغ قطره ای بامتراژ4800متردوباغ فنس کشی شده 155درخت سیب 11ساله قطره ای تقریبا100نوع انو...

ورودی روستای وردین

اهر - باغ، باغچه و گلخانه جنوبی به متراژ 5000 متر مربع (فروش) فروش یک باغ میوه با حدود 200 اصله درخت 4 ساله ، بدون حصار ، دارای حق آبه هر دو هفته یک...

قیز فخری

‍ ‍ ‍ #فروش_باغ_ویلا 🌳🌳 🌲🌳🌳 🌲🌲 🌳🌳 🌲🌲 -5000 متر باغ سیب - ۱۷۵ اصله درخت بارده سیب - ۵۰ اصله انواع درخت میوه -کلاحصار فنس کشی شده -چاه آب-...