خرید املاک در گلباغ نماز رشت

فروش مغازه 27 متر در گلباغ نماز،کوچه ارشاد

رشت- گلباغ نماز- ساختمان مارلیک دو اتاق / طبقه هفتم

آشپزخانه با هود و گاز- دارای 2 سرویس دستشوئی و توالت

طبقه دوم

بازسازی در سال ۹۵ گاز رومیزی درصورت تمایل خودم ۱۰۰ میلیون رهن میشینم