خرید املاک در کیامهر بابل

دو خوابه / طبقه چهارم

سند ملک 3 سال ساخت با 30 میلیون وام 4 درصدی