خرید املاک در کوی فرشته تبریز

فرشته شمالی سه خوابه / طبقه سوم
فرشته شمالی دو خوابه

کد آگهی 21306 نوع فروش منطقه فرشته شمالی متراژ (مترمربع) 115 قیمت 2,000,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1و2و3 تعداد...

فرشته جنوبی دو خوابه / طبقه اول

کد آگهی 22121 نوع فروش منطقه فرشته جنوبی متراژ (مترمربع) 110 قیمت 2,000,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتا...

فرشته شمالی دو خوابه / طبقه اول

کد آگهی 16399 نوع فروش منطقه فرشته شمالی متراژ (مترمربع) 104 قیمت 1,800,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتا...

فرشته شمالی دو خوابه

کد آگهی 21306 نوع فروش منطقه فرشته شمالی متراژ (مترمربع) 115 قیمت 2,000,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1و2و3 تعداد...

فرشته جنوبی دو خوابه / طبقه اول

کد آگهی 22290 نوع فروش منطقه فرشته جنوبی متراژ (مترمربع) 127 قیمت 1,970,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتا...

فرشته جنوبی دو خوابه / طبقه سوم

کد آگهی 18282 نوع فروش منطقه فرشته جنوبی متراژ (مترمربع) 125 قیمت 2,000,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 3 تعداد اتا...

فرشته شمالی چهار خوابه

کد آگهی 8724 نوع فروش منطقه فرشته شمالی متراژ (مترمربع) 213 قیمت 2,950,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 5,4 تعداد ات...

فرشته شمالی دو خوابه

کد آگهی 18174 نوع فروش منطقه فرشته شمالی متراژ (مترمربع) 105 قیمت 1,890,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1,2,3,4 تعد...

فرشته شمالی سه خوابه / طبقه پنجم

کد آگهی 16329 نوع فروش منطقه فرشته شمالی متراژ (مترمربع) 146 قیمت 2,850,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 7 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 5,6 تعداد ا...

فرشته شمالی دو خوابه / طبقه چهارم

کد آگهی 19938 نوع فروش منطقه فرشته شمالی متراژ (مترمربع) 120 قیمت 2,250,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 4 تعداد اتا...

فرشته شمالی دو خوابه / طبقه سوم

کد آگهی 20030 نوع فروش منطقه فرشته شمالی متراژ (مترمربع) 120 قیمت 2,120,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 3 تعداد اتا...

فرشته جنوبی دو خوابه / طبقه اول

کد آگهی 22121 نوع فروش منطقه فرشته جنوبی متراژ (مترمربع) 110 قیمت 2,000,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتا...

فرشته شمالی کوچه گل سرخ سوم دو خوابه

تبریز - آپارتمان جنوبی دو خواب به متراژ 125 متر مربع (فروش) فروش چند واحد نوساز صفر آماده تحویل بدون نصبیات آدرس ملک: کوی فرشته شمالی کوچه گل سرخ سو...

فرشته جنوبی سه خوابه / طبقه چهارم

کد آگهی 18764 نوع فروش منطقه فرشته جنوبی متراژ (مترمربع) 147 قیمت 2,150,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 2 طبقه 4 تعداد اتا...