خرید املاک در کوی شفا ساری

کوی شفا دو خوابه / طبقه اول
کوچه کوثر
کوچه کوثر
1
روبروی ششصد دستگاه دو خوابه / طبقه اول