خرید املاک در کوی شفا ساری

کوی کوثر سه خوابه / طبقه اول
سه خوابه / طبقه اول
سه خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه چهارم
کوی شفا دو خوابه / طبقه اول
کوچه کوثر
کوچه کوثر
روبروی ششصد دستگاه دو خوابه / طبقه اول