خرید املاک در کندلوس نوشهر

یک خوابه

با پروانه ساخت سند تک برگ:100 با ویوی عالی سه خوابه فاصله با دریا 6 کیلومتر قیمت 100م پیش مابقی اقساط