خرید املاک در کردخیل ساری

محدوده بعداز شهرک فرهنگیان