خرید املاک در کرج

فلکه دوم
خیابان پدم
پنج خوابه
احمد آباد دو خوابه
دو خوابه
روستای ابراهیم بیگی یک خوابه
لشکر آباد دو خوابه
چهار خوابه
سه خوابه
سه خوابه
لشکر آباد دو خوابه
بوستانها دو خوابه