خرید املاک در کتی شرقی بابل

بلوار هادی نوروزی دو خوابه / طبقه سوم

کد آژانس 1-1919 قیمت تقریبی 133-123 میلیون