خرید املاک در کاشمر

فروش خانه 151 متری در مشهد کاشمر

کد آگهی 63253
خیابان باقری 16 یک خوابه / طبقه همکف
خیابان سلمان فارسی 20 دو خوابه
خیابان قائم 18 چهارراه اول دو خوابه
خیابان ترابی 3 یک خوابه
خیابان قائم 29
خیابان مدرس 11 خیابان بهبودی 10
بلوار فروتقه خیابان امام رضا7 یک خوابه / طبقه دوم
نبش خیابان امام رضا 7 بلوار فروتقه
خیابان ترابی 8 دو خوابه
خیابان ایرج میرزا 1 دو خوابه