خرید املاک در چهارراه هاشمیه مشهد

1
بلوار فکوری یک خوابه
خیابان هاشمیه63 دو خوابه / طبقه دوم