خرید املاک در چهارراه آزادشهر مشهد

خیابان امامت 18 طبقه اول

12 سال ساخت جنوبی 5 واحد

بلوار امامت دو خوابه / طبقه چهارم

15 سال ساخت شمالی 8 واحد

بلوار امامت طبقه دوم

صفر جنوبی

خیابان مدرس 3 طبقه دوم

صفر جنوبی فول امکانات