خرید املاک در چمستان نور مازندران

فروش ویلا 500 متری در چمستان نور مازندران

آگهی جدید
دو خوابه

#کد۳۰_۱۷۵۴ 🌍نور.چمستان 🍃۵۰۰مترزمین 🍃۱۰۰متربنا 🍃فلت۲خواب 🍃شهرکی+نگهبانی 🍃ویوجنگلی 🍃سندششدانگ 🍃انشعابات وصل 💰۱۹۰م پیش الباقی اقساط بدون بهره...

فروش ویلا 260 متری در چمستان نور مازندران

آگهی جدید
سه خوابه

#کد۱۶_۱۷۴۸ 🌍نور.چمستان 🍃۲۶۰مترزمین 🍃۱۶۰متربنا 🍃نیم پیلوت۳خواب نما دوبلکس 🍃شهرکی+نگهبانی 🍃انشعابات وصل 🍃سندششدانگ 🍃ویوجنگلی 💰۱۶۰م پیش الباقی ا...

فروش ویلا 240 متری در چمستان نور مازندران

آگهی جدید
سه خوابه

#کد۳۰_۱۷۴۷ 🌍چمستان.جاده دریا 🍃۲۴۰مترزمین 🍃۱۹۰متربنا 🍃دوبلکس۳خواب مستر 🍃نما مدرن 🍃سندششدانگ 🍃انشعابات وصل 🍃محوطه سازی 🚗معاوضه باخودرو 💰200م پ...

فروش ویلا 250 متری در چمستان نور مازندران

آگهی جدید
سه خوابه

#کد۱۲_۱۷۴۶ 🌍چمستان.پشت پارک جنگلی نور 🍃۲۵۰مترزمین 🍃۱۳۰متربنا 🍃نیم پیلوت۳خواب مستر 🍃شهرکی+نگهبانی 🍃انشعابات وصل 🍃ویوجنگلی 💰۱۳۰م پیش الباقی اقسا...

فروش ویلا 380 متری در چمستان نور مازندران

آگهی جدید
سه خوابه

#کد۱۶_۱۷۴۵ 🌍نور.چمستان 🍃۳۸۰مترزمین 🍃۲۰۰متربنا 🍃دوبلکس۳خواب مستر 🍃مستقل+نگهبانی 🍃سندششدانگ 🍃انشعابات وصل 🍃ویوجنگلی 💰۲۰۰م پیش الباقی اقساط بدون...

فروش ویلا 220 متری در چمستان نور مازندران

آگهی جدید
سه خوابه

#کد۹۰_۱۷۴۳ 🌍نور.چمستان 🍃۲۲۰مترزمین 🍃۱۳۵متربنا 🍃نیم پیلوت۳خواب 🍃شهرکی+نگهبانی 🍃سندششدانگ 🍃انشعابات وصل 💰۱۵۰م پیش الباقی اقساط بدون بهره خان...

فروش ویلا 400 متری در چمستان نور مازندران

آگهی جدید

#کد۴۰_۱۷۴۲ 🌍نور.چمستان 🍃۴۰۰مترزمین 🍃۲۶۰متربنا 🍃دوبلکس۴خواب مستر 🍃استخر.سونا.جکوزی 🍃سندششدانگ 🍃محوطه سازی 🍃ویوجنگلی 🚗معاوضه باخودرو 💰قیمت توا...

فروش ویلا 270 متری در چمستان نور مازندران

آگهی جدید

#کد۳۰_۱۷۴۱ 🌍نور.چمستان 🍃۲۷۰مترزمین 🍃۱۶۰متربنا 🍃نیم پیلوت۴خواب 🍃شهرکی+نگهبانی 🍃انشعابات وصل 🍃سندششدانگ 🍃محوطه سازی 🍃ویوجنگلی 💰۱۸۰م پیش الباقی...

فروش ویلا 270 متری در چمستان نور مازندران

آگهی جدید
چهار خوابه

#کد۱۶_۱۷۵۳ 🌍نور.چمستان 🍃۲۷۰مترزمین 🍃۲۲۰متربنا 🍃دوبلکس۴خواب مستر 🍃شهرکی+نگهبانی 🍃سندششدانگ 🍃انشعابات وصل 🍃محوطه سازی 🚗معاوضه باخودرو 💰قیمت تو...

فروش ویلا 260 متری در چمستان نور مازندران

آگهی جدید
سه خوابه

کد30_۱۷۵۱ 🌍نور.چمستان 🍃۲۶۰مترزمین 🍃۱۹۰متربنا 🍃دوبلکس۳خواب 🍃سندششدانگ 🍃مبله کامل 🍃انشعابات وصل 🍃ویوجنگلی 💰۲۰۰م پیش الباقی اقساط بدون بهره خا...

ویژه

فروش ویلا 450 متری در چمستان نور مازندران

4 هفته قبل
سه خوابه

#کد۱۹_۱۷۰۷ 🌍چمستان.پشت پارک جنگلی نور 🍃۴۵۰مترزمین 🍃۱۸۰متربنا 🍃نیم پیلوت۳خواب مستر 🍃مستقل+نگهبانی 🍃سندششدانگ 🍃انشعابات وصل 🍃ویوجنگلی 💰۱۷۰م پیش...

ویژه

فروش ویلا 200 متری در چمستان نور مازندران

4 هفته قبل
دو خوابه

#کد۳۳_۱۷۱۰ 🌍چمستان.پشت پارک جنگلی نور 🍃۲۰۰مترزمین 🍃۸۰متربنا 🍃فلت۲خواب 🍃شهرکی+نگهبانی 🍃انشعابات وصل 🍃ویوجنگلی 💰۸۰م پیش الباقی اقساط بدون بهره

ویژه

فروش ویلا 500 متری در چمستان نور مازندران

4 هفته قبل
سه خوابه

#کد۳۳_۱۷۰۵ 🌍نور.چمستان 🍃۵۰۰مترزمین 🍃۱۷۰متربنا 🍃فلت۳خواب مستر 🍃سندششدانگ 🍃شهرکی+نگهبانی 🍃انشعابات وصل 🍃محوطه سازی 🚗معاوضه باخودرو 💰قیمت توافق...

ویژه

فروش ویلا 300 متری در چمستان نور مازندران

4 هفته قبل
سه خوابه

#کد۱۶_۱۷۰۸ 🌍نور.چمستان 🍃۳۰۰مترزمین 🍃۱۷۰متربنا 🍃دوبلکس۳خواب 🍃شهرکی+نگهبانی 🍃سندششدانگ 🍃انشعابات وصل 🍃محوطه سازی 💰۱۶۰م پیش الباقی اقساط بدون به...

ویژه

فروش ویلا 260 متری در چمستان نور مازندران

4 هفته قبل
سه خوابه

#کد۱۶_۱۷۱۲ 🌍نور.چمستان 🍃۲۶۰مترزمین 🍃۱۳۰متربنا 🍃نیم پیلوت۳خواب 🍃شهرکی+نگهبانی 🍃انشعابات وصل 🍃سندششدانگ 🍃محوطه سازی 💰۱۲۰م پیش الباقی اقساط بدون...