خرید املاک در چاله زمین بابل

میدان جهاد خیابان شهید مطهری سه خوابه / طبقه اول

کد آژانس ۱-۱۸۵۹ ۷ واحد طبقه ۱ و۲ به فروش میرسد طبقه دوم قیمت تقریبی۳۸۶ میلیون دارای ۴۰ میلیون وام بافت فرسوده مطبخ ، ساختمان هوشمند ، دوبر