خرید املاک در پیرانشهر

خانه 90 متری در پیرانشهر پیرانشهر

آگهی جدید
خیابان24متری کوچه دوم سه خوابه

#ساختمان _برای_فروش🏭کد 3668 آدرس؛24متری کوچه دوم 🎇مشخصات ملک ؛ 90متر 🎇سن بنا؛ نوساز 🎇بنا؛310 🎇ورودی:یک ورودی 🎇انشعابات:کامل 🎇تعداد طبقه:...

خانه 107 متری در حضرت عمر پیرانشهر

آگهی جدید
کوچه امام جمعه

#ساختمان _برای_فروش🏭کد 3659 آدرس؛منطقه حضرت عمر کوچه امام جمعه 🌀مشخصات ملک ؛ 107متردهنه 7 🔹سن بنا؛ نوساز 🔹بنا؛240 ✳️ورودی:دو ورودی ✳️انشع...

خانه 188 متری در حاجی مصطفی پیرانشهر

آگهی جدید
مسجد دارالقرآن دو خوابه

فروش ساختمان مسکونی🏠3640 واقع در حاجی مصطفی مسجد دارالقرآن کوچه 10 متری دهنه 8 2 قطعه فاصله با خیابان 14 متری متراژ زمین 188متر سازه 265 متر سا...

خانه 94 متری در کمربندی جدید پیرانشهر

آگهی جدید
انتهای ۱۶ متری ابراهیمی (استاد شورش)_اولین کوچه دست چپ(کوی بیستون)

#ساختمان فروشی3622 مساحت ۹۴ به صورت دو نفش زیربنا ۲۱۸ کمر بندی جدید_انتهای ۱۶ متری ابراهیمی (استاد شورش)_اولین کوچه دست چپ(کوی بیستون) دو...

خانه 90 متری در پیرانشهر پیرانشهر

2 هفته قبل
روبروی گارگاه سید برایم سه خوابه

#ساختمان _برای_فروش🏭کد 3613 آدرس؛روبروی گارگاه سید برایم 🌀مشخصات ملک ؛ 90متر دهنه 10 🔹سن بنا؛ نوساز 🔹بنا؛232 ✳️ورودی:دو ورودی ✳️انشعابات:ک...

خانه 95 متری در خیابان 24متری پیرانشهر

2 هفته قبل
کوچه دوم سه خوابه

#ساختمان _برای_فروش🏭کد 3615 آدرس؛24متری کوچه دوم 🌀مشخصات ملک ؛ 95متر 🔹سن بنا؛ نوساز 🔹بنا؛300 ✳️ورودی:یک ورودی ✳️انشعابات:کامل ✳️تعداد طب...

خانه 148 متری در خیابان پیران پیرانشهر

آگهی جدید
بین منگور وپیران دو خوابه

#ساختمان _برای_فروش🏭کد 3670 🎇آدرس؛بین منگور وپیران 🎇مشخصات ملک ؛ 148متر 🎇سن بنا؛ چند سال پیش 🎇بنا؛120متر 🎇ورودی:یک ورودی 🎇انشعابات:کامل 🎇...

کوچه خلفایی

#کد3656 فروش ساختمان مسکونی 🏢 [ کمربندی کهنه خانه کوچه خلفایی] ▪️مساحت:95/5 ▪️زیربنا:100 ▪️دهنە:8 ▪️کوچە:8 ▪️امتیاز:کامل ▪️پروانه:ندارد...

خانه 102 متری در پیرانشهر پیرانشهر

آگهی جدید
کاک محمد دیلزه یک خوابه

#ساختمان _برای_فروش🏭کد 3635 آدرس؛کاک محمد دیلزه 🌀مشخصات ملک ؛ 102متردهنه 7 🔹سن بنا؛ نوساز 🔹بنا؛107 ✳️ورودی:یک ورودی ✳️انشعابات:کامل ✳️تع...

خانه 99 متری در شین آباد پیرانشهر

آگهی جدید
کوی جعفر جاوی

#کد3643 فروش ساختمان مسکونی 🏢 [ واقع در شین آباد کوی جعفر جاوی] ▪️مساحت:99 ▪️زیربنا:99 ▪️دهنە:8 ▪️کوچە:8 ▪️امتیاز:ندارد دردست اقدام ▪️پ...

خانه 284 متری در میدان همین پیرانشهر

3 هفته قبل
کوچه حسن نژاد سه خوابه

#ساختمان _برای_فروش🏭کد 3601 آدرس؛هواشناسی کوچه حسن نژاد 🌀مشخصات ملک ؛ 284متر 🔹سن بنا؛ نوساز 🔹بنا؛284 ✳️ورودی:دو ورودی ✳️انشعابات:کامل ✳️ت...

سه خوابه

آگهی شماره3596📣📣📣 🔴 ساختمان ٢ طبقه،٢ نبش موقعیت عالی 🔵به آدرس :فلکه ماموستا نالی، یک قطعه فاصله با ١٦ متری 🔴زمین ۱۴۰دونبش دهنه ۲۴ زیربنا...

خانه 120 متری در کاک رش پیرانشهر

3 هفته قبل
یک خوابه

خانه 130 متری در انتظاری پیرانشهر

آگهی جدید
انتظاری 2 سه خوابه

#ساختمان _برای_فروش🏭کد 3669 🎇آدرس؛انتظاری 2 🎇مشخصات ملک ؛ 130متردهنه دو نبش 🎇سن بنا؛ نوساز 🎇بنا؛493 🎇ورودی:دو ورودی 🎇انشعابات:کامل 🎇تعدا...

خانه 120 متری در کوی برادران پیرانشهر

آگهی جدید
یک خوابه

#ساختمان _برای_فروش🏭کد 3634 آدرس؛کوی برادران 🌀مشخصات ملک ؛ 120متر 🔹سن بنا؛ چند سال پیش 🔹بنا؛100 ✳️ورودی:یک ورودی ✳️انشعابات:کامل ✳️تعداد...