خرید املاک در پونک زنجان

خانه 120 متری در پونک زنجان

آگهی جدید
پونک خیابان عنصری 3 دو خوابه / طبقه دوم

آپارتمان 83 متری در پونک زنجان

آگهی جدید
دو خوابه

آپارتمان 78 متری در پونک زنجان

آگهی جدید
طبقه چهارم

آپارتمان 75 متری در پونک زنجان

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه سوم

آپارتمان 73 متری در پونک زنجان

آگهی جدید
یک خوابه / طبقه اول

آپارتمان 154 متری در پونک زنجان

آگهی جدید
سه خوابه / طبقه دوم

#فروش یک واحد اپارتمان از سه واحد متراژ ۱۵۴ متر طبقه دوم پذیرایی بزرگ.کف سرامیک.نورمخفی .خشک . نقشه عالی .با روشنایی زیاد.وکمد دیواریهای بزرگ بال...

خانه 225 متری در پونک زنجان

آگهی جدید
دو خوابه

آپارتمان 80 متری در پونک زنجان

آگهی جدید
دو خوابه

آپارتمان 78 متری در پونک زنجان

آگهی جدید
یک خوابه

آپارتمان 82 متری در پونک زنجان

آگهی جدید
دو خوابه

آپارتمان 80 متری در پونک زنجان

آگهی جدید
دو خوابه

آپارتمان 85 متری در پونک زنجان

آگهی جدید
دو خوابه

آپارتمان 90 متری در پونک زنجان

آگهی جدید
دو خوابه

آپارتمان 78 متری در پونک زنجان

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه سوم