خرید املاک در پنبه چوله ساری

جاده دریا

فروش باغ ۵۲۱۳۲ متری سند مالکیت دار دو استخر اب و ابیاری قطره ای و جوی پشته و درختان تامسون متری ۵۰ هزار تومان ساری جاده دریا پنبه چوله شکری۰۹۱۱۲۵۱...

دارای سند دامداری درخت های چند ساله با آبیاری قطره ای