خرید املاک در ولیعصر ساری

محدوده ترمینال دولت

ساری فروش ملک تجاری ۱۶۵ متری دو۲ دهنه مغازه زیر زمین پشت حیاط سرویس بهداشتی کمربندی شمالی بلوار ولیعصر محدوده ترمینال دولت ساری قیمت متری...

کمربندی شمالی محدوده ترمینال دولت ساری طبقه زیر همکف

ساری فروش ملک تجاری ۱۶۵ متری دو۲ دهنه مغازه زیر زمین پشت حیاط سرویس بهداشتی کمربندی شمالی بلوار ولیعصر محدوده ترمینال دولت ساری قیمت متری ۲۵ م...