خرید املاک در ولیعصرجنوبی تبریز

بلوار ملکی تبریزی 35متری سینا سه خوابه

کد آگهی 12959 نوع فروش منطقه 35متری سینا متراژ (مترمربع) 180 قیمت 4,800,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 2 متراژ بنا(مترمربع) 216 سال ساخت 1373...

دو خوابه / طبقه پنجم

کد آگهی 15349 نوع فروش منطقه ولیعصر جنوبی متراژ (مترمربع) 75 قیمت 1,000,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 4 طبقه 5 تعداد اتا...

بلوار ملکی تبریزی عباسی دو خوابه / طبقه چهارم

کد آگهی 15669 نوع فروش منطقه عباسی متراژ (مترمربع) 92 قیمت 790,000,000 تومان کل طبقات ساختمان ۸ تعداد واحد در طبقه ۳ طبقه ۴ تعداد اتاق 2 نوع...

بلوار ملکی تبریزی عباسی دو خوابه / طبقه اول

کد آگهی 15668 نوع فروش منطقه عباسی متراژ (مترمربع) 87 قیمت 700,000,000 تومان کل طبقات ساختمان ۸ تعداد واحد در طبقه ۴ طبقه ۱ تعداد اتاق 2 نوع...

سه خوابه / طبقه اول

کد آگهی 16392 نوع فروش منطقه ولیعصر جنوبی متراژ (مترمربع) 155 قیمت 2,050,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد ات...

سه خوابه / طبقه ششم

کد آگهی 16366 نوع فروش منطقه ولیعصر جنوبی متراژ (مترمربع) 184 قیمت 3,036,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 7 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 6 تعداد ات...

سه خوابه / طبقه هفتم

کد آگهی 16332 نوع فروش منطقه ولیعصر جنوبی متراژ (مترمربع) 165 قیمت 2,100,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 7 تعداد واحد در طبقه 2 طبقه 7 تعداد ات...

دو خوابه / طبقه اول

کد آگهی 16173 نوع فروش منطقه ولیعصر جنوبی متراژ (مترمربع) 107 قیمت 1,700,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد ات...

سه خوابه / طبقه چهارم

کد آگهی 16392 نوع فروش منطقه ولیعصر جنوبی متراژ (مترمربع) 155 قیمت 2,050,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1,4 تعداد...

دو خوابه / طبقه دوم

کد آگهی 6698 نوع فروش منطقه ولیعصر جنوبی متراژ (مترمربع) 125 قیمت 1,500,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 2 تعداد اتا...

بلوار ملکی تبریزی 35متری سینا سه خوابه

کد آگهی 12959 نوع فروش منطقه 35متری سینا متراژ (مترمربع) 180 قیمت 6,000,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 2 متراژ بنا(مترمربع) 216 سال ساخت 1373...

دو خوابه / طبقه اول

کد آگهی 16148 نوع فروش منطقه ولیعصر جنوبی متراژ (مترمربع) 107 قیمت 1,480,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 2 طبقه 1 تعداد ات...

سه خوابه / طبقه همکف

کد آگهی 16376 نوع فروش منطقه ولیعصر جنوبی متراژ (مترمربع) 137 قیمت 1,400,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 2 طبقه 0 تعداد ات...

سه خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان 168 متر ولیعصر جنوبی کد 9206 آپارتمان به متراژ 168 متر در طبقه اول تک واحدی با نور گیری عالی و سه خوابه مستر دار از دو طرف خوش نقشه و...

سه خوابه / طبقه سوم

کد آگهی 16386 نوع فروش منطقه ولیعصر جنوبی متراژ (مترمربع) 133 قیمت 1,400,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 3 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 3 تعداد ات...