خرید املاک در ولیعصرجنوبی تبریز

اکازیون
طبقه همکف

فروش آپارتمان 125 متر ولیعصر جنوبی کد 81205 آپارتمان به متراژ 125متر شمالی در گذر ۱۵ متری در طبقه همکف از 5 طبقه و 2واحدی با پارکینگ آسانسور ، گرمای...

ویژه
سه خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان 168 متر ولیعصر جنوبی کد 81103 آپارتمان لوکس جنوبی و تک واحدی 168 متر با نور گیری عالی از دو طرف طبقه اول ،‎۳ خوابه نور گیر ‎ دارای اتا...

سه خوابه / طبقه ششم

کد آگهی 15742 نوع فروش منطقه ولیعصر جنوبی متراژ (مترمربع) 225 قیمت 4,050,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 10 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 6 تعداد ا...

دو خوابه / طبقه اول

کد آگهی 17671 نوع فروش منطقه ولیعصر جنوبی متراژ (مترمربع) 124 قیمت 2,356,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 2 طبقه 1 تعداد ات...

سه خوابه / طبقه چهارم

کد آگهی 17599 نوع فروش منطقه ولیعصر جنوبی متراژ (مترمربع) 175 قیمت 2,885,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 8 تعداد واحد در طبقه 2 طبقه 4 تعداد ات...

سه خوابه / طبقه هشتم

کد آگهی 17610 نوع فروش منطقه ولیعصر جنوبی متراژ (مترمربع) 191 قیمت 4,300,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 9 تعداد واحد در طبقه 2 طبقه 8 تعداد ات...

سه خوابه / طبقه دوم

کد آگهی 17599 نوع فروش منطقه ولیعصر جنوبی متراژ (مترمربع) 175 قیمت 2,885,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 8 تعداد واحد در طبقه 2 طبقه 4 تعداد ات...

سه خوابه / طبقه هفتم

کد آگهی 17515 نوع فروش منطقه ولیعصر جنوبی متراژ (مترمربع) 190 قیمت 3,515,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 8 تعداد واحد در طبقه 2 طبقه 7 تعداد ات...

سه خوابه / طبقه پنجم

کد آگهی 17038 نوع فروش منطقه ولیعصر جنوبی متراژ (مترمربع) 240 قیمت 4,200,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 5 تعداد ات...

دو خوابه / طبقه ششم

کد آگهی 15709 نوع فروش منطقه ولیعصر جنوبی متراژ (مترمربع) 120 قیمت 1,800,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 7 تعداد واحد در طبقه 2 طبقه 6 تعداد ات...

سه خوابه / طبقه پنجم

کد آگهی 9413 نوع فروش منطقه ولیعصر جنوبی متراژ (مترمربع) 265 قیمت 4,240,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 7 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 5 تعداد اتا...

دو خوابه / طبقه اول

کد آگهی 13897 نوع فروش منطقه ولیعصر جنوبی متراژ (مترمربع) 155 قیمت 3,100,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1,2,3,4 تا...

سه خوابه / طبقه پنجم

کد آگهی 16261 نوع فروش منطقه ولیعصر جنوبی متراژ (مترمربع) 148 قیمت 2,200,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 5 تعداد ات...

سه خوابه / طبقه اول

کد آگهی 13907 نوع ارائه منطقه ولیعصر جنوبی متراژ (مترمربع) 180 قیمت 3,600,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1,2,3,5,6...

سه خوابه / طبقه ششم

کد آگهی 17198 نوع فروش منطقه ولیعصر جنوبی متراژ (مترمربع) 150 قیمت 2,500,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 7 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 6 تعداد ات...