خرید املاک در هچیرود نوشهر

سه خوابه

استخردار سندار

داخل کوچه ۶ متری قواره دوم سند شورایی خوش قواره مستطیل

مساحت زمین: ۴۰۰ متر داخل کوچه ۶ متری قواره دوم سند شورایی خوش قواره مستطیل متری2میلیون تومان هچیرود

داخل کوچه ۶ متری قواره دوم سند شورایی خوش قواره مستطیل